Najnovije Informacije i Saveti u svetu Nekretnina

Nekretnine Obradovic-Agencije za nekretnine

Kupovina stanova bez Agencije – rizik ili prednost ?

Agencije za nekretnine, pored toga što vam pomažu u pronalaženju nekretnine prema Vašim zahtevima, pružaju i određenu stručnu pravnu pomoć kod same realizacije kupovine stana. Potraga za stanom je proces koji traje, ali sama kupoprodaja je čin koji zahteva da imate i određenu pravnu sigurnost kao kupac. Svakako kupovina stana bez Agencije, je na neki način rizik koji će Vam uštedeti par procenata Agencijske provizije, ali postavlja se pitanje da li to i koliko vredi ukoliko dođe do nekih pravnih problema. Agencija sa svojim pravnicima predstavlja Vašu podršku da ovaj čin kupoprodaje, pravno protekne bez ikakvih problema i sa najmanje rizika.

Procitaj vise
Izdavanje Stanova - Nekretnine Obradovic

Kupovina stana kao investicija za izdavanje ?

Kupac stana koji planira samo da izdaje svoju nekretninu, to vidi kao “siguran biznis” i sigurni investiciju jer jse vodi logikom – uvek će biti studenata koji ovde studiraju. Zato je važno da ako kupuje stan koji će koristiti samo za izdavanje, da traži stan sa pitanjem “Da li bi on tu živeo”. Sa takvom logikom i realnom cenom izdavanja, svakako će imati veliku potražnju i “siguran biznis”. Sa druge strane, ako misli da kupi  neku “garažu” ili “šupu”, koju će da renovira i izdaje – vro brzo će njegov “siguran biznis” postati siguran trošak

Procitaj vise
Starogradnja Beograd-Nekretnine Obradovic

Da li kupiti stan u staroj zgradi?

Kupovina stana u starog zgradi sa sobom povlači i neke druge izdatke. Starogradnja u Begradu se uvek vezuje za centar (centralne opštine – Dorćol, Vračar, Stari grad itd) i ukoliko je nekom važno da lokacija bude baš ta, svakako mu starost zgrade neće biti prioritet. Sa druge strane, u većini slučajeva stan u starog zgradi zahteva veće renoviranje – od obaveznog krečenja, zamena kompletnih instalacija, zamena ili bar hoblovanje parketa itd. Tih izdataka, od novčanih do vremenskih (stan neće biti odmah useljiv), kupac mora biti svestan pre same kupovine.

Procitaj vise
Kupovina Stana-Nekretnine Obradovic

Šta je važno kod kupovine stana ?

Kod kupovine stana, odnosno kod rešavanja stambenog pitanja, potrebno je da kupac, pre kupovine, sagleda neke važne parametre. To znači da izdvoji parametre  koje smatra da su mu jako važni. Na primer, da li mu je važna lokacija stana (opština, naselje, okolina), kvadratura (proširenje porodice, broj članova koji će tu živeti i sl). Prema tim ključnim definisanim parametrima i sumom kojom raspolaže, kupac može da krene “u potragu” za svojim  stanom

Procitaj vise
Prodaja Stanova Beograd-Nekretnine Obradovic

Prodaja Stanova i Kupovina Stanova-Najbitnija zivotna odluka

Prodaja stana i Kupovina stana predstavlja veliku odluku za svakog čoveka, pogotovo ukoliko planira zasnivanje porodice i pre same kupovine nameću mu se mnoga pitanja. Kao prvu stavku kod odabira svoje nekretnine, ljudi najčešće porede lokaciju i kvadraturu u odnosu na svoju kupovnu moć. Naredna poglavlja pokušaće da daju neke smernice kod kupovine.

Procitaj vise

Šta je najvažnije prilikom kupovine ili prodaje stana?

Najvažnije kod kupovine ili prodaje stana je prenos vlasništva sa Prodavca na Kupca. 

Vlasništvo nad nepokretnošću – stanom, kućom, placem itd, ima lice koje vrši faktičku vlast na stvari i to se pravnim rečnikom naziva neposrednom državinom. U nekim slučajevima se dešava da postoji više vlasnika nad istom nepokretnošću. 

Procitaj vise