Skok CENA stanova u Beogradu na vodi za 10 % u 2022.god

Beograd na vodi - Cene stanova, Nekretnine Obradovic

Iako je to još uvek jedno veliko gradilište, neki delovi naselja su završeni i stanari u Beogradu na vodi koji su svojevremeno kupili stanove već su se uselili. Ono što je primetno u poslednjih par meseci da su cene nekretnina u Beogradu na vodi skočile za nekih 10-11%.

Kao prvo pitanje koje se nameće jeste - da li skok cena stanova u Beogradu na vodi realan, da li je uslovljen nekim spoljnim ili unutrašnjim faktorima, inflacijom itd. Rast cena građevinskom materijala nije previše uticao na cene stanova (bar u 2022 godini) jer je većina građevinskog materijala nabavljana mnogo ranije i taj uticaj na cenu je možda i nije presudan. Nepisano pravilo koje važi kod tržišta nekretnina jeste – “samo potražnja diktira cene stanova”. Skok cena od početka godine je odredilo samo tržište odnosno potražnja od strane kupaca i koje je pokrenulo da se mnogo više kupuju nekretnine i to baš u ovom delu grada.

Cena stanova u Beogradu na vodi je porasla što pokazuje skok cena od početka godine. Skocile su cene i obim prometai  u drugim gradskim Opštinama o čemu ćemo pisati u narednim tekstovima. Cene nekretnina se tradicinalno prate prema kvartalima (period od 3 meseca) i na osnovu toga se rade svi statistički preseci. Republički geodetski zavod detaljno beleži i sumira sve te podatke i daje preciznu brojčanu osnovu za zaključak da su cene stanova u Beogradu na vodi skočile od početka 2022 godine. Tabele u nastavku daju prikaz cena u nekom rasponu (od Min do Max po kvadratnom metru) ali je svakako prosečna cena ta koja pokazuje rast cena u opsegu od oko 10-11% u II kvrartalu 2022.god u odnosu na I kvartal 2022.god.

Beograd na vodi-I kvartal 2022

Beograd na vodi-II kvartal 2022

Šta utiče na rast cene stanova  ?

Podaci prikazani u gornjoj tabeli svakako prikazuju određen skok cena koji se može na mnoge načine definisati sa čisto ekonomske strane. Potražnja koja je uvek glavni faktor koji diktira cene bilo da se radi o rastu ili padu cena i ovde može da se kaže da je na skok cena uticala upravo potražnja. Kao prvo, nekoliko dodatnih faktora je uticalo da poraste veće interesovanje na kupovnu nekretnina u Beogradu na vodi.

Beograd na vodi - Nekretnine Obradovic

Neizvesnost koja se najviše tiče ekonomije (predviđanje rasta cene energenata i opšteg rasta cena kao i najave dolaska “teške” zime itd) dodatno kreira osećaj ekonomske neizvesnosti tako da građani koja imaju višak “keša” žele da ih “pretvore u kvadrate”.  Kupovina stambenih jedinica kod nas je oduvek bio jedan od načina stvaranja “sigurnog kapitala” tako da i kupovina stana u Beogradu na vodi svakako kupcu predstavlja jedan vid štednje. Pod predpostavkom da cene nekretnina u Beogradu na vodi neće padati, položaj naselja, pristup glavnim saobraćajnicima kao i kvalitet gradnje daju kupcu određenu sigurnost da je njegova “štednja” sigurna u budućnosti.

Pogledajte Najnoviju Ponudu u BW