Najnovije Informacije i Saveti u svetu Nekretnina

Posts about:

Trziste Nekretnina

Cene stanova Beograd

Sada lakše do Procene vrednosti stanova

U svetu nekretnina, tačna procena vrednosti stanova ključna je za donošenje informisanih odluka. Zahvaljujući naprednim metodama koje koristi Republički geodetski zavod (RGZ), sada je lakše nego ikada proceniti cenu svakog pojedinačnog stana. Agencija Nekretnine Obradović, kao članica Klastera nekretnina, dobila je pristup ovom servisu RGZ-a, čime dodatno unapređujemo naše usluge za naše klijente. U ovom blogu, istražićemo kako ove nove mogućnosti čine procenu stanova jednostavnijom i pouzdanijom.

Procitaj vise
Trziste stanova u Beogradu - Nekretnine Obradovic

Najskuplja garaza u Beogradu prodata za 73.000 eur

Analiza Tržišta Nekretnina u Beogradu u Prvom Kvartalu 2024 godine

Beogradsko tržište nekretnina u prvom kvartalu 2024. godine pokazuje zanimljive trendove. U ovom blogu ćemo analizirati ključne pokazatelje, uključujući broj ugovora o kupoprodaji, vrednost tržišta nekretnina, način plaćanja, postignute cene stanova i kuća, kao i specifične podatke o stambenim kompleksima. Cilj nam je da pružimo sveobuhvatan uvid u stanje tržišta kako bismo omogućili kupcima, prodavcima i investitorima da donesu informisane odluke.

Procitaj vise
trziste nekretnina u srbiji i beogradu 2023 godine

Trendovi Na Tržištu Nekretnina U Srbiji 2023: Stanovi u Bogradu

Istražite ključne statistike tržišta nekretnina u Srbiji za 2023. godinu sa posebnim osvrtom na Beograd.Tržište nekretnina u Srbiji pokazalo je znake otpornosti u 2023. godini, uprkos globalnim ekonomskim i geopolitičkim izazovima. Sa posebnim fokusom na Beograd, ovaj blog pruža uvid u ključne statistike koje oblikuju trenutne trendove, uključujući broj prodatih stanova, prosečne cene, kao i najviše postignute cene.

Procitaj vise
Trziste nekretnina u Srbiji 2023 godine

PAD PRODAJE stanova na tržištu nekretnina u I kvartalu 2023. godine

Prema izveštajima Republičkog geodetskog zavoda, tržište nekretnina u Srbiji u I kvartalu 2023. godine beleži pad u odnosu na isti period prethodne godine. Broj prodaja nekretnina zabeležio je pad u Beogradu za 1.032 ugovora (13%), Novom Sadu za 690 ugovora (25%), Nišu za 255 ugovora (24,5%) i Kragujevcu za 43 ugovora (6,5%). Najveći broj kupoprodaja bio je u Beogradu, kao što vidite na grafikonu
Procitaj vise
Trziste nekretnina - Nekretnine Obradovic

Rekordan rast: Tržište nekretnina u Srbiji dostiglo 7,5 milijardi evra

Rekordan rast: Tržište nekretnina u Srbiji dostiglo 7,5 milijardi evra u 2022. godini, Beograd vodeći u prodaji stanova i poslovnih prostora"

Tržište nekretnina u Srbiji nastavilo je rast već četvrtu godinu zaredom, iako su se kamatne stope povećavale u drugim evropskim zemljama. U 2022. godini, ukupna vrednost tržišta nepokretnosti dostigla je 7,5 milijardi evra, što je rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Broj transakcija je i dalje u porastu, ali je povećanje bilo skromnije u odnosu na prethodne godine. U 2022. godini, broj kupoprodaja nekretnina povećao se za samo 1,8%, dostigavši cifru od 140.561.

Procitaj vise
Как получить квартиру в Сербии, если вы иностранец ǀ Nekretnine Obradović

Как получить квартиру в Сербии, если вы иностранец

Сербия и особенно Белград становятся все более востребованным местом для жизни иностранцев, планирующих купить или арендовать квартиру. Из-за сложившейся ситуации в Украине все больше россиян приезжают сюда для покупки или аренды квартиры. Когда вы иностранец, процедуры, которые следуют при покупке или аренде квартиры, требуют присутствия профессионалов, и под этим подразумевается наем Агентств недвижимости, которые с их экспертными советами и юридической поддержкой обеспечат вам очень быструю покупку или аренду желаемой квартиры. Определившись за наше агентство, вы избегаете всех нежелательных действий, которые могут возникнуть в процессе покупки или аренды квартиры (например, покупка уже проданной квартиры, необходимая документация, а также устранение всех препятствий, связанных с незнанием языка). Полный процесс покупки и аренды недвижимости состоит из нескольких этапов, и Агентство всегда рядом, чтобы помочь вам на каждом этапе и дать конкретные рекомендации.

Procitaj vise
Kupovina stana u Beogradu za strance - Nekretnine Obradovic

Kako do stana u Srbiji ako ste stranac

Srbija, a posebno Beograd postaje sve traženije mesto za život stranaca koji planiraju da kupe ili zakupe stan. Zbog aktuelne situacije u Ukrajini sve više Rusa dolazi ovde za kupovinu ili zakup stana. Kada ste stranac, procedure koje slede kod kupovine ili zakupa stana, zahtevaju prisustvo profesionalaca a pod tim se podrazumeva angažovanje Agencija za nekretnine koja će vam svojim stručnim savetima i pravnim timom obezbediti da vrlo brzo kupite ili zakupite željeni stan. Angažovanjem naše Agencije izbegavate sve neželjene aktivnosti koje mogu da se pojave u procesu kupovine ili zakupa stana (na primer, kupovina već prodatog stana, potrebna dokumentacija kao i rešavanje svih prepreka oko nepoznavanja jezika). Kompletan proces kupovine i zakupa  nekrentina ima nekoliko koraka i Agencija je tu uvek da Vam za svaki korak pomogne i da određene smernice

Procitaj vise
Cene Stanova u Beogradu i Srbiji - Nekretnine Obradovic

Skok cena nekretnina u II kvartalu 2022.god

Tržište nekretnina “oseća sve potrese” koje se javljaju u jednom društvu. Bilo da se radi o rastu cena energenata, inflacije, raznim spoljim faktorima (ratovi, pandemije i sl.) sve se to  manifestuje na različite načine i na ovu vrstu tržišta. To može imati uticaj, na primer na: rast ili pad cena nekretnina, rast ili pad broja kupoprodajnih ugovora, periodični rast ili pad prodaje određenog tipa nekretnine ili čak samo rast prodaje nekretnina u određenim naseljima ili gradovima. Tabele i grafikoni u nastavku, preuzete od strane Republičkog geodetskog zavoda, kroz precizne numeričke parametre daju nam analizu o stanju tržišta za određeni perod.

Kada se uporedi 2021 godina sa 2022 godinom, odnosno kada se uporede njihovi kvartali, kao prva činjenica je ta da je 2021 godina još uvek bila godina pandemije COVID-a 19 (mnoge mere su jos bile na snazi, kretanje ljudi i kapitala je bilo ograničeno) dok je početak 2022 godine obeležila situacija u Ukrajini. Svakako oba događaja su uticala na tržište nekretnina mada situacija u Ukrajini još uvek nije u potpunosti uticala na ovu vrstu tržišta. Svakako se primećuje određeni rast nekih brojki u II kvartalu 2022 godine. Kao primer, navešćemo da je broj kupoprodajnih ugovora u drugom kvartalu 2022. godine za 1% viši (35.939) nego u drugom kvartalu 2021. godine (Tabela 1). Popuštanje svih zdravstvenih mera koje je sledilo u 2022 godini (lakše kretanje ljudi i kapitala) svakako je dalo mali pomak i na ovom tržištu.

Procitaj vise
gradjevinska dozvola nekretnine obradovic

Rast izdatih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu

Jedan od pokazatelja stanja u kome se nalazi tržište nekretnina u Srbiji se najbolje može videti kroz rast izdatih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu.  Svi statistčki pokazatelji pokazuju primetan rast izdatih dozvola i to čak za 15% u odnosu na period prošle godine. Svakako, razlog takvoj ekspanziji izdavanja građevinskih dozvola koje kreće od 2022 godine, jeste i ublažavanje svih epidemioloških mera koji su važili tokom  pandemije virusa COVID-19, ka i smanjivanje skoro svih restrikcija što je pokrenulo građevinsku industriju. Sa druge strane, i za vreme pandemije kada su bile mere strožije pa čak i za vreme lockdown-una, građevinska industrija je radila punom parom. Svi zaposleni u tom sektoru za to vreme su imali izdate dozvole za kretanje. Pod tim se misli na sve zaposlene koji učesvuju u samoj izgradnji objekta – projektanti, mašinci, majstori, radnici i ostalo pomoćno osoblje. Na taj način gradnja nije imala prekida, što je dobro jer se imalo u vidu da će pandemija u jednom trenutku stati i bilo je važno da se svi krajnji rokovi izgradnje ispoštuju. Ono što je 2022 godina donela, svakako jeste smanjenje epidemioloških mera ali ne i ukidanje (zvanično, epidemiološke mere su još uvek na snazi ali u blažoj formi), što je pokrenulo nove projekte u građevinarstvu što se i vidno odrazilo na rast broja izdatih dozvola.

Procitaj vise
izgradnja metroa i trziste nekretnina

Da li će izgradnja metroa uticati na tržište nekretnina u Beogradu ?

Otkad su i zvanično počeli pripremni radovi prve metro linije (priprema terena na lokaciji Makiš), nameće se novo pitanje - da li će metro linije uticati na tržište nekretnina ? Prva metro linija je planirana da krene iz Makiša (Železnik) i da se završava na Karaburmi (oko 21 km i sa 21 stanicom). Svaka transportna mreža (na primer, nove autobuske linije) ima određeni uticaj na cenu nekretnina u oblasti gde se ta mreža uvodi odnosno gde će prolaziti. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri je taj uticaj jer isplativost transportne mreže zavisi od mnogih faktora – cene prevoza, kakva je struktura stanovništva, broj prodatih karata i sl.

Procitaj vise