Najnovije Informacije i Saveti u svetu Nekretnina

Posts about:

Trziste Nekretnina

Trziste nekretnina u Srbiji 2023 godine

PAD PRODAJE stanova na tržištu nekretnina u I kvartalu 2023. godine

Prema izveštajima Republičkog geodetskog zavoda, tržište nekretnina u Srbiji u I kvartalu 2023. godine beleži pad u odnosu na isti period prethodne godine. Broj prodaja nekretnina zabeležio je pad u Beogradu za 1.032 ugovora (13%), Novom Sadu za 690 ugovora (25%), Nišu za 255 ugovora (24,5%) i Kragujevcu za 43 ugovora (6,5%). Najveći broj kupoprodaja bio je u Beogradu, kao što vidite na grafikonu
Procitaj vise
Trziste nekretnina - Nekretnine Obradovic

Rekordan rast: Tržište nekretnina u Srbiji dostiglo 7,5 milijardi evra

Rekordan rast: Tržište nekretnina u Srbiji dostiglo 7,5 milijardi evra u 2022. godini, Beograd vodeći u prodaji stanova i poslovnih prostora"

Tržište nekretnina u Srbiji nastavilo je rast već četvrtu godinu zaredom, iako su se kamatne stope povećavale u drugim evropskim zemljama. U 2022. godini, ukupna vrednost tržišta nepokretnosti dostigla je 7,5 milijardi evra, što je rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Broj transakcija je i dalje u porastu, ali je povećanje bilo skromnije u odnosu na prethodne godine. U 2022. godini, broj kupoprodaja nekretnina povećao se za samo 1,8%, dostigavši cifru od 140.561.

Procitaj vise
Как получить квартиру в Сербии, если вы иностранец ǀ Nekretnine Obradović

Как получить квартиру в Сербии, если вы иностранец

Сербия и особенно Белград становятся все более востребованным местом для жизни иностранцев, планирующих купить или арендовать квартиру. Из-за сложившейся ситуации в Украине все больше россиян приезжают сюда для покупки или аренды квартиры. Когда вы иностранец, процедуры, которые следуют при покупке или аренде квартиры, требуют присутствия профессионалов, и под этим подразумевается наем Агентств недвижимости, которые с их экспертными советами и юридической поддержкой обеспечат вам очень быструю покупку или аренду желаемой квартиры. Определившись за наше агентство, вы избегаете всех нежелательных действий, которые могут возникнуть в процессе покупки или аренды квартиры (например, покупка уже проданной квартиры, необходимая документация, а также устранение всех препятствий, связанных с незнанием языка). Полный процесс покупки и аренды недвижимости состоит из нескольких этапов, и Агентство всегда рядом, чтобы помочь вам на каждом этапе и дать конкретные рекомендации.

Procitaj vise
Kupovina stana u Beogradu za strance - Nekretnine Obradovic

Kako do stana u Srbiji ako ste stranac

Srbija, a posebno Beograd postaje sve traženije mesto za život stranaca koji planiraju da kupe ili zakupe stan. Zbog aktuelne situacije u Ukrajini sve više Rusa dolazi ovde za kupovinu ili zakup stana. Kada ste stranac, procedure koje slede kod kupovine ili zakupa stana, zahtevaju prisustvo profesionalaca a pod tim se podrazumeva angažovanje Agencija za nekretnine koja će vam svojim stručnim savetima i pravnim timom obezbediti da vrlo brzo kupite ili zakupite željeni stan. Angažovanjem naše Agencije izbegavate sve neželjene aktivnosti koje mogu da se pojave u procesu kupovine ili zakupa stana (na primer, kupovina već prodatog stana, potrebna dokumentacija kao i rešavanje svih prepreka oko nepoznavanja jezika). Kompletan proces kupovine i zakupa  nekrentina ima nekoliko koraka i Agencija je tu uvek da Vam za svaki korak pomogne i da određene smernice

Procitaj vise
Cene Stanova u Beogradu i Srbiji - Nekretnine Obradovic

Skok cena nekretnina u II kvartalu 2022.god

Tržište nekretnina “oseća sve potrese” koje se javljaju u jednom društvu. Bilo da se radi o rastu cena energenata, inflacije, raznim spoljim faktorima (ratovi, pandemije i sl.) sve se to  manifestuje na različite načine i na ovu vrstu tržišta. To može imati uticaj, na primer na: rast ili pad cena nekretnina, rast ili pad broja kupoprodajnih ugovora, periodični rast ili pad prodaje određenog tipa nekretnine ili čak samo rast prodaje nekretnina u određenim naseljima ili gradovima. Tabele i grafikoni u nastavku, preuzete od strane Republičkog geodetskog zavoda, kroz precizne numeričke parametre daju nam analizu o stanju tržišta za određeni perod.

Kada se uporedi 2021 godina sa 2022 godinom, odnosno kada se uporede njihovi kvartali, kao prva činjenica je ta da je 2021 godina još uvek bila godina pandemije COVID-a 19 (mnoge mere su jos bile na snazi, kretanje ljudi i kapitala je bilo ograničeno) dok je početak 2022 godine obeležila situacija u Ukrajini. Svakako oba događaja su uticala na tržište nekretnina mada situacija u Ukrajini još uvek nije u potpunosti uticala na ovu vrstu tržišta. Svakako se primećuje određeni rast nekih brojki u II kvartalu 2022 godine. Kao primer, navešćemo da je broj kupoprodajnih ugovora u drugom kvartalu 2022. godine za 1% viši (35.939) nego u drugom kvartalu 2021. godine (Tabela 1). Popuštanje svih zdravstvenih mera koje je sledilo u 2022 godini (lakše kretanje ljudi i kapitala) svakako je dalo mali pomak i na ovom tržištu.

Procitaj vise
gradjevinska dozvola nekretnine obradovic

Rast izdatih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu

Jedan od pokazatelja stanja u kome se nalazi tržište nekretnina u Srbiji se najbolje može videti kroz rast izdatih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu.  Svi statistčki pokazatelji pokazuju primetan rast izdatih dozvola i to čak za 15% u odnosu na period prošle godine. Svakako, razlog takvoj ekspanziji izdavanja građevinskih dozvola koje kreće od 2022 godine, jeste i ublažavanje svih epidemioloških mera koji su važili tokom  pandemije virusa COVID-19, ka i smanjivanje skoro svih restrikcija što je pokrenulo građevinsku industriju. Sa druge strane, i za vreme pandemije kada su bile mere strožije pa čak i za vreme lockdown-una, građevinska industrija je radila punom parom. Svi zaposleni u tom sektoru za to vreme su imali izdate dozvole za kretanje. Pod tim se misli na sve zaposlene koji učesvuju u samoj izgradnji objekta – projektanti, mašinci, majstori, radnici i ostalo pomoćno osoblje. Na taj način gradnja nije imala prekida, što je dobro jer se imalo u vidu da će pandemija u jednom trenutku stati i bilo je važno da se svi krajnji rokovi izgradnje ispoštuju. Ono što je 2022 godina donela, svakako jeste smanjenje epidemioloških mera ali ne i ukidanje (zvanično, epidemiološke mere su još uvek na snazi ali u blažoj formi), što je pokrenulo nove projekte u građevinarstvu što se i vidno odrazilo na rast broja izdatih dozvola.

Procitaj vise
izgradnja metroa i trziste nekretnina

Da li će izgradnja metroa uticati na tržište nekretnina u Beogradu ?

Otkad su i zvanično počeli pripremni radovi prve metro linije (priprema terena na lokaciji Makiš), nameće se novo pitanje - da li će metro linije uticati na tržište nekretnina ? Prva metro linija je planirana da krene iz Makiša (Železnik) i da se završava na Karaburmi (oko 21 km i sa 21 stanicom). Svaka transportna mreža (na primer, nove autobuske linije) ima određeni uticaj na cenu nekretnina u oblasti gde se ta mreža uvodi odnosno gde će prolaziti. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri je taj uticaj jer isplativost transportne mreže zavisi od mnogih faktora – cene prevoza, kakva je struktura stanovništva, broj prodatih karata i sl.

Procitaj vise
cene stanova u beogradu

Da li su cene nekretnina u Beogradu precenjenje ?

Beograd kao najveći grad sa nešto manje od 1.700.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Beograd ima 1.659.440 stanovnika), logično je da je tu i najveće tržište nekretnina ali sa druge strane i cene nekretnina u Beogradu su najveće u regionu. Međutim, postavlja se pitanje - da li su cene nekretnina u Beogradu precenjenje ili koliko su to realne cene ?

Procitaj vise
cene stanova

Da li će cene nekretnina rasti ?

Odgovor je vrlo jednostavan: Da. Ovde i nije cilj da se postavlja pitanje - da li će cene nekretnina rasti nego u kojoj meri će to povećanje da bude, da li će da prati opšti rast cena, da li će da prati inflaciju i koliko će to poremetiti tržište nekretnina. Tržište kao i svako drugo tržište se vodi onom starom trgovačkom logikom “da nešto košta, onoliko koliko je neko spremna da plati”. Drugim rečima, svaka roba može da nađe svog kupca ukoliko se pravilno i realno pristupi prodaji. Cene nekretnina će svakako u nekom narednom period imati blagi rast, pogotovo stanovi u novogradnji koji su tek u fazu projektovanja i koji će morati da koriguju cene koje ulaze u predmer i predračun radova što će uticati na finalnu cenu za krajnjeg kupca. Sa ove tačke gledišta, teško je predvideti u procentima, koliko će iznositi to povećanje cena nekretnina ali je sigurno da ta cifra bar u procentima, neće biti jednocifrena.

Procitaj vise
gradjevinski materijal i trziste nekretnina

Uticaj rasta cena građevinskog materijala na tržište nekretnina ?

Tržište nekretnina je usko vezano za oblast koja se bavi prodajom i proizvodnjom građevinskog materijala pa je vrlo važno da se paralelno sa kupoprodajom nekretnina prati i stanje u samoj građevinskoj industriji, tačnije u oblastima koja se bave proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala. Svako ko se bavi stanogradnjom (projektovanje i izgradnja) itekako mora da razmišlja kakav je uticaj rasta cena građevinskog materijala na tržište nekretnina?

Procitaj vise
trziste nekretnina i rat u ukrajini

Šta će se desiti sa tržištem nekretnina zbog situacije u Ukrajini ?

Tržište nekretnina u Srbiji poslednjih godina ima ekspanziju što se posebno može reći za Beograd (izgradnja Beograda na vodi kao i izgradnja nekoliko kondomijuma na Novom Beogradu i sl.). Naravno, i drugi veći gradovi poput Novog Sada, Niša ili Kragujevca beleže rast i ekspanziju kako u izgradnji tako i u prometu nekretnina. Tržište nekretnina je kao i svako drugo tržište – bazira se na jako puno kako spoljnih tako i unutrašnjih faktora i pokušava da se fludino prilagođava svakoj novonastalnoj situaciji. Upravo zbog mnogih spoljnih faktora (stanje u regionu, situacija sa uvozom, cene spoljnih inputa (energenti, građevinski materijali itd) i ovo tržište je svakako osetilo mnoga “spoljna dešava” pogotovo usled dešava u Ukrajini. Mnogi koji planiraju da kupe stan, uzmu stambeni kredit i sl., ali i mnoga pravna lica koja se bave nekretninama (građevinske firme, Agencije za nekretnine  i sl.), logično je da postave pitanje - Šta će se desiti sa tržištem nekretnina zbog situacije u Ukrajini ?

Procitaj vise
Beograd na Vodi

Tržište Nekretnina u Srbiji – Cene Nekretnina i uticaji na cene

Tržište nekretnina, kao i svako drugo tržište, je veoma fluidno i pokušava da se prilagodi opštem stanju u društvu. Takođe, tržište nekretnina zavisi od mnogih drugih parametara kao i od spoljnih uticaja koji se javljaju u okruženju – uvoza (robe, energenata i građevinskog materijala), inflacije, opšte ekonomije u regionu i sl. Zbog toga, mnogi spoljni ali i unutrašnji efekti itetako se osećaju i na ovom tržištu. Tržište nekretnina je specifično i po tome jer i pored svih navedenih uticaja, u nekim periodima, deluje kao da nema nekih predvidivih pravila i zakona koji se javljaju kod tržišnih ekonomija. Na primer, kao što su mnogi na početku proglašenja pandemije COVID-a 19 (2020 godina), prvo pomislili kada se govori o tržištu nekretnina, da će cene stanova padati, da će potražnja biti manja i da je sad pravo vreme da se kupi stan, situacija je bila potpuno drugačija i pokazala upravo prethodnu tezu – da tržište nekretnina ima neku svoju “zakonsku logiku”, koja ponekad funckioniše potpuno suprotno od nekih ustaljenih poslovnih predviđanja koja važe u današnjim ekonomijama.

Procitaj vise
Izdavanje Stanova beograd - Nekretnine Obradovic

Izdavanje stanova sa ugovorom – zaštita obe ugovorne strane

Ugovor je napisan dogovor dve strane i treba da bude sastavni deo svakog poslovnog odnosa pogotovo ako se između poslovnih strana realizuje i određena novčana transakcija. Ugovorom se definisu “sva pravila igre” i na taj način obe ugovorne strane znaju svoja prava ali i obaveze. Međutim, kada je u pitanju izdavanje stanova, danas vrlo često se dešava da zakupodavci ne prave nikakve ugovore sa budućim zakupcima. Problem nastaje kao i razlog izbegavanja pravljenja ugovora je taj što kada se ugovor izradi, to više nije obična saradnja, nego predstavlja i poslovnu saradnju, gde se dešava i određena transakcija novca, što znači da postoje i određeni porezi koji se plaćaju. Zakupodavac stana bi trebao da sagleda koliko mu se isplati da nekome izda svoju nekretninu bez ikakve ugovorne obaveze ili da vidi o kolikom porezu se radi da možda tu cenu “ugradi” u mesečni zakup, ali da kroz ugovor ipak ima neku vrstu pravne zaštite.

Procitaj vise