Kako do stana u Srbiji ako ste stranac

Kupovina stana u Beogradu za strance - Nekretnine Obradovic

Srbija, a posebno Beograd postaje sve traženije mesto za život stranaca koji planiraju da kupe ili zakupe stan. Zbog aktuelne situacije u Ukrajini sve više Rusa dolazi ovde za kupovinu ili zakup stana. Kada ste stranac, procedure koje slede kod kupovine ili zakupa stana, zahtevaju prisustvo profesionalaca a pod tim se podrazumeva angažovanje Agencija za nekretnine koja će vam svojim stručnim savetima i pravnim timom obezbediti da vrlo brzo kupite ili zakupite željeni stan. Angažovanjem naše Agencije izbegavate sve neželjene aktivnosti koje mogu da se pojave u procesu kupovine ili zakupa stana (na primer, kupovina već prodatog stana, potrebna dokumentacija kao i rešavanje svih prepreka oko nepoznavanja jezika). Kompletan proces kupovine i zakupa  nekrentina ima nekoliko koraka i Agencija je tu uvek da Vam za svaki korak pomogne i da određene smernice

Zakup stana ako ste stranac

Ukoliko ste strani državljanin Zakup stana ima nekoliko koraka:

  1. Prijava o prebivalistu ili dobijanje BELOG KARTONA - predstavlja prijavu boravka na tlu Srbije. Ovaj dokument se dobija iz Policijske stanice. Naravno, podrazumeva se da imate uz sebe i važeći pasoš. Naša Agencija pomaže oko toga i svojim stručnim savetima Vas usmerava kako da to najbrže uradite.
  2. Ugovor o Zakupu stana gde je i ovde naša Agencija Vaš pravni savetnik oko izrade ugovora o Zakupu.
  3. Otvaranje računa u banci - za otvaranje račun potrebno je Ugovor sa poslodavcem, pasoš i istorija računa iz inostranstva i naravno Beli Karton.

Screenshot 2022-10-19 at 12.10.49

Kupovina stana ako ste stranac

Dolazak velikog broja ruskih državljana (prema APR-u nekoliko hiljada firmi je već otvoreno ovde gde su osnivači Ruski državljanini), ima veliki uticaj na tržište nekretnina jer tada veliki broj njih planira ovde da kupi stan. Oni sa sobom već imaju veću svotu novca tako da se odmah odlučuju za kupovinu. Kupovina stana od strane stranog državljanina može da ima određene poteškoće koji se baziraju na nepoznavanju jezika i potrebne dokumentacije pa je svakako preporuka da se za takve procedure angažuje Agencija. Prilikom svake kupovine nekretnina radi se Predugovor ili Ugovor.  

Prateći troškovi oko kupovine stana koji idu na teret kupca (cene su okvirne i mogu da varijaju od slučaja do slučaja):

  • Taksa za overu ugovora (u zavisnosti od vrednosti nekretnine),
  • Sudski tumač (oko 70 eur/h) - prisustvo prevodioca je jako važno da bi kupac stana zbog nepoznavanja jezika bio u potpunostu upoznat sa svim Aktima Predugovora ili Ugovora.
  • Svedoci - ukoliko nemate svedoke, cena 3.000 dinara po osobi,
  • Porez na prenos apsolutnih prava od 2,5 % vrednosti nekretnine. Plaća se nakon što stigne rešenje iz nadležne poreske uprave,
  • Troškovi banke i provizija.

Ponuda stanova za izdavanje kao i za prodaju

Današnja ponuda stanova, bilo da se radi o kupovini ili zakupu, je prilično velika pa je svakako preporuka da angažujete našu Agenciju da bi smo odabrali najbolju i najpovoljnju ponudu za vas. U tom slučaju, naša Agencija za nekretnine je pravi saradnik na tom putu.

Pozivanjem broja +381638619035 uvek ćete dobiti najbolje rešenje i savet - od ponude za kupovinu ili zakup stana, pa da svih pravnih saveta i koraka koji se tiču, gore navedene, dokumentacije i procesa kupovine.

Ponuda Stanova za Izdavanje

Pogledajte ponudu Stanova