Da li uzeti stambeni kredit u dinarima ili u evrima?

Vrlo često se postavlja pitanje Da li uzeti stambeni kredit u dinarima ili u evrima? U poslednjih nekoliko godina, dinar je u odnosu na evro relativno stabilna valuta i već nekoliko godina nema rasta evra u odnosu na dinare. Prethodnih godina, tačnije u periodu velike ekonomske krize (2008 godina), problem skoka evra predstavljao je veliki problem kako za Banke tako i za korisnike kredita. Evro koji bude 60 dinara, već za nekoliko meseci naraste na 80 dinara za 1 euro. To se svakako oseti kod mesečnih rata gde je svaki mesec rata veća za kursnu razliku. Sada je nešto drugačija razlika, tačnije kurs dinara je relativno stabilan. Mnogi ekonomisti preporučuju jednostavnu formulu za određivanje da li uzeti stambeni kredit u dinarima ili u evrima a to je – u kojoj valuti primate platu takav kredit i uzmite.

Većina stambenih kredita koja se uzima je u evrima, dok korisnici kredita rade u firmama ili privatno i dobijaju platu u dinarima. Ukoliko uzimate kredit u dinarima, zna će se tačno kolika je vaša mesečna rata u dinarima i imaćete precizno koliko je to učešće u vašoj plati svakog meseca. Na taj način, možete da predvidite vaše mesečne troškove i imati uvid koliko vam ostaje za život posle isplaćene mesečne rate. Naravno, neka lica primaju platu u evrima (rad u stranim kompanijama, ambasadama itd) i dobijaju svoje plate u evrima ili nekoj drugoj valuti (na primer, u dolarima). Svakako, oni ako dobijaju platu u evrima i imaju mesečnu ratu u evrima i ne razmišljaju o kursnoj razlici nego jednostavno kolika je mesečna rata toliko odvajaju za ratu.

Stambeni kredit koji uzima Korisnik može biti u evrima ili dinarima. Mada ono što treba naglasiti jeste da Korisnik kredita kada i uzme kredit u evrima, on se posle preračunava u dinare, tako da se svaki mesec kada se definiše rata, ona se u stvari konvertuje prema kursu za taj dan. Korisnici kredita kada krenu u potragu za pronalaženje stana, otvaranjem i pregledom oglasa, najčeće vide cenu nekretnine datu u evrima. Kupac koji traži kredit u evrima mora biti svestan da će na kraju kalkulisati sa dinarima jer bez obzira što je uzeo stambeni kredit u evrima naša zvanična valuta je dinar. Naravno, mnoge strane firme i kompanije daju platu u stranoj valuti al bez obzira za sad naša jedinstvena valuta je dinar. Banka obračunava iznos u evrima i isplaćuje korisniku u dinarima. Pa se nameće logički zaključak da li da se uzme stambeni kredit u evrima u dinarima. Ono sto svi ekonomski stručnjaci i finansijski konsultanti uvek savetuju jednostavnu formula po tom pitanju – uvek uzimati kredit u valuti u kojoj dobijate neto platu. Na taj način, izbegavate bilo kakve kursne razlike i moguće finansijske “udare” zbog toga.

Kao veliku prednost, mora se naglasiti da je dinar u poslednjih nekoliko godina relativno stabilan za razliku od perioda kada je bila svetska ekonomska kriza (2008 godina) pa je uzimanje kredita i u evrima relativno dobra odluka je nema skoka evra pa samim tim i mesečne rate su relativno iste. Međutim, naš čovek poučen nekim prethodnim vremenima koji su po tom pitanju bili veoma nestabilni (ogromna inflacija, kursne razlike skoro svkog meseca) i dalje ima određenu bojazan da takvo vreme može da vrati. Stabilni bankarski sistem kao i stabilna valuta delimično smanjuje takve tenzije tako da Korisnik kredita, ukoliko mu finansijski uslovi dozvoljavaju (visina plate, radno mesto i sl.), bez problema može uzeti i kredit i u evrima.

Ranijih godina, bilo je velikih problema kada su uzimani krediti u tzv “švajcarcima” kada je franak u jednom trenutku počeo drastično da raste pa je mnogim građanima rata porasla na preko 50% neto mesečnih prohoda. Intervencijom države koja je u toj kriznoj situaciji izašla u susret tim građanima (kojih je bilo oko 14,000) i omogućila da svoje kredite prebace u evre i dalje nastave sa plaćanjem kredita.

dinarski stambeni krediti

Dinarski krediti za “manje” kupovine

Dinarski krediti se najčešće uzimaju kada se radi o nekim potrošačkim kreditima (na primer, kupovina bele tehnike, opreme i sl.), gde su iznosi manji i često su oko 200-300.000 dinara. Tada Korisnik, još ako je i penzioner, ima dodatne povoljnosti da ne treba previše papirologe da bi se odobrio kredit. Određena firma gde kupac želi da kupi neki uređaj jednostavno traži poslednji ček od penzije i ličnu kartu i kredit je odobren.

Takođe, u poslednjih par godina čak i neke medicinske intrevencije se plaćaju uzimanjem kredita. Naime, pojedine zdravstene organizacije (privatne klinike), sklapaju saradnju sa nekim bankama da njihovim pacijentima odobre kredit za određene medicinske intrevencije. To su najčešće neke intrevencije koje Korisnik ne može da plati odjednom ali svakako mu ta intrevencija znači – na primer, laserko skidanje dioptrije, nabavke određenih pomagala i sl.