Tržište Nekretnina u Srbiji – Cene Nekretnina i uticaji na cene

Beograd na Vodi

Tržište nekretnina, kao i svako drugo tržište, je veoma fluidno i pokušava da se prilagodi opštem stanju u društvu. Takođe, tržište nekretnina zavisi od mnogih drugih parametara kao i od spoljnih uticaja koji se javljaju u okruženju – uvoza (robe, energenata i građevinskog materijala), inflacije, opšte ekonomije u regionu i sl. Zbog toga, mnogi spoljni ali i unutrašnji efekti itetako se osećaju i na ovom tržištu. Tržište nekretnina je specifično i po tome jer i pored svih navedenih uticaja, u nekim periodima, deluje kao da nema nekih predvidivih pravila i zakona koji se javljaju kod tržišnih ekonomija. Na primer, kao što su mnogi na početku proglašenja pandemije COVID-a 19 (2020 godina), prvo pomislili kada se govori o tržištu nekretnina, da će cene stanova padati, da će potražnja biti manja i da je sad pravo vreme da se kupi stan, situacija je bila potpuno drugačija i pokazala upravo prethodnu tezu – da tržište nekretnina ima neku svoju “zakonsku logiku”, koja ponekad funckioniše potpuno suprotno od nekih ustaljenih poslovnih predviđanja koja važe u današnjim ekonomijama.

Tržište nekretnina u Srbiji poslednjih godina ima ekspanziju što se posebno može reći za Beograd (Beograd na vodi, izgradnja kondominijuma i sl.). Naravno, i drugi gradovi poput Novog Sada, Niša ili Kragujevca beleže rast, kako u izgradnji tako i u prometu nekretnina. Tržište nekretnina je kao i svako drugo tržište – bazira se na jako puno kako spoljnih tako i unutrašnjih faktora i pokušava da se fludino prilagođava svakoj novonastalnoj situaciji.

Prethodna godina je bila u znaku korone (restrikcije u kretanju stanovištva, otežani prelaz granica itd) ali ipak situacija na tržištu nekretnina nije imala neke turbulencije. Štaviše, tu je bilo rasta u samom prometu nekretnina (kupoprodaja) stanova svih tipova.  

Tržište nekretnina u ciframa

Naredni grafikoni jasno pokazuju da je u 2021 godini čak bilo period kada su aktivnosti na ovom polju imale rast – od broja prodatih stanova (overa kupoprodajnih ugovora) ili rast procentualnog udela u količini novca na tržištu nepokretnosti gde se vidi rast u apsolutnim ciframa i to čak povećanje u odnosu na prethodne godine (2018, 2019 i 2020). Naravno, parametri su odstupali od regiona do regiona  ali je svakako evidentan rast kako se 2021 godina završavala.

             Broj kupoprodaja u republici Srbiji na godišnjem nivou za period: 2018 - 2021.

Picture 1

                      Broj kupoprodaja u republici Srbiji u 2021. godini po mesecima i regionimaPicture 2

                                                      Izvor: Republički geodetski zavod, Srbija

Procentualni udeo u količini novca na tržištu nepokretnosti po vrstama/podvrstama nepokretnosti za 2020. i 2021. godinuPicture 3

                                                         Izvor: Republički geodetski zavod, Srbija

Poslednji grafikon jasno pokazuje da je najveće učešće u procentu (preko 50% sa preko 6 mlrd evra prometa), za period 20/21 godine, imala opcija “Stan”, odnosno u tom periodu najveći promet je ostvaren iz kupovine stanova. Ostali objekti su zastupljeni u mnogo manjem procentu    

 Upravo zbog mnogih spoljnih faktora (ekonomsko situacija u regionu, problemi sa uvozom, rast cena spoljnih inputa (građevinski materijali, energenti) i tržište nekretnina je takođe osetilo mnoga “spoljna dešava” pogotovo dešavanja u Ukrajini. Mnogi koji planiraju da kupe stan, uzmu stambeni kredit i sl., ali i mnoga pravna lica koja se bave nekretninama (građevinske firme, Agencije za nekretnine  i sl.), logično je da postave pitanje - Šta će se desiti sa tržištem nekretnina zbog situacije u Ukrajini ?

Šta će se desiti sa tržištem nekretnina zbog situacije u Ukrajini

Cilj ovog teksta nije da objašnjava i daje neke zaključke i teze oko same situacije u Ukrajini koji se tiču geopolitičkih pitanja. Time neka se bave politički analitičari, politikolozi i sl. Ovde je cilj da se konstatuju neka dešavanja u poslednje vreme (dolazak velikog broja Rusa i Ukrajinaca u Srbiju, povećanja potražnja za stanovima (bilo da je kupovina ili izdavanje) i to na teritoriji cele Srbije i kako će to uticati na tržište nekretnina.

Ono što je važno napomenuti, a naravno potrebno je da bude i dokumentovano podacima relevatnih institucija (Republičko geodetski zavod), a to je da periodu poslednjih 6 meseci nije bilo pada u prometu nekretnina. Odnosno, poslednji IV kvartal 2021 i prvi kvartal 2022 imali su približno isti broj broj registrovanih ugovora. Kraj godine kao i početak naredne godine uvek imaju pad zbog praznika u odnosu na ostale kvartale, ali svakako mala razlika u brojevima pokazuje da pada u prometu nema. Možemo zaklučiti da tržiste nekretnina i rat u Ukrajini bar u ovom momentu nemaju uzajaman uticaj.

Tržište nekretnina je usko vezano za oblast koja se bavi prodajom i proizvodnjom građevinskog materijala pa je tako vrlo važno da se paralelno sa kupoprodajom nekretnina prati i stanje u samoj građevinskoj industriji, tačnije u oblastima koja se bave proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala. Svako ko se bavi stanogradnjom (projektovanje i izgradnja) itekako mora da razmišlja kakav je uticaj rasta cena građevinskog materijala na tržište nekretnina ?

Kakav je uticaj rasta cena građevinskog materijala na tržište nekretnina?

Građevinski materijal kao komponentna, itekako definiše cenu jedne nekretnine pogotovo ako je nekretnina novogradnja. U poslednje vreme, pogotovo usled svih dešavanja u Ukrajini, rast cena na svetskom tržištu (energenata i drugih sirovina  itd), svakako se odražava i na cenu građevinskog materijala (proizvodnja zahteva veće troškove, prodaja i transport zahtevaju veće troškove oko goriva i sl.). Lančanom reakcijom, sva ova povećanja će uticati u nekoj meri na tržište nekretnina u novogradnji ali ne toliko na stanove koji su skoro ili nedavno izgrađeni (faza: završni radovi ili se čeka useljene) ili su još fazi prodaje, ali svakako svi naredni objekti koji su sad u fazi projektovanja (projektovanje, izrada predmera i predračuna, postupci izdavanja dozvola itd), sigurno će imati veće cene kvadrata.

Da li će cene nekretnina rasti ?

Na osnovu prethodno navedenog pasusa, ne postavlja se pitanje da li će cene nekretnina rasti , nego u kojoj meri će to povećanje da bude, da li će da prati opšti rast cena, inflaciju i koliko će to poremetiti tržište nekretnina. Tržište kao i svako drugo tržište se vodi onom starom trgovačkom logikom “da nešto košta, onoliko koliko je neko spremna da plati”. Drugim rečima, svaka roba može da nađe svog kupca ukoliko se pravilno i realno pristupi prodaji. Cene nekretnina će svakako u nekom narednom period imati blagi rast, pogotovo stanovi u novogradnji koji su tek u fazi projektovanja i koji će morati da koriguju cene koje ulaze u predmer i preračun radova što će uticati na finalnu cenu za krajnjeg kupca. Sa ove tačke gledišta, teško je predvideti u procentima, koliko će iznositi to povećanje cena nekretnina ( za naredne kvartale) ali je sigurno da ta cifra bar u procentima, neće biti jednocifrena.    

Da li su cene nekretnina u Beogradu precenjenje?

Screenshot 2022-04-20 at 00.03.09Beograd kao najveći grad sa nešto manje od 1.700.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Beograd ima 1.659.440 stanovnika), logično je da je tu i najveće tržište nekretnina ali sa druge strane i cene nekretnina u Beogradu su najveće. Međutim, postavlje se pitanje da li su cene nekretnina u Beogradu precenjenje ?

Procenite Cenu Vaseg Stana On-Line

Uvodni pasus je svakako dao značaj mnogih spoljnih i unutrašnjih uticaja na tržište nekretnina i da će se svi uticaji odraziti i na ovo tržište. Međutim, otkad su i zvanično počeli pripremni radovi prve linije metroa (priprema terena na lokaciji Makiš), nameće se i novo pitanje - da li će metro linije uticati na tržište nekretnina ?

Da li će izgradnja metroa uticati na tržište nekretnina?

Prva metro linija je planirana da krene iz Makiša (Železnik) i da se završava na Karaburmi (oko 21 km i sa 21 stanicom). Svaka transportna mreža (nove autobuske linije) ima određeni uticaj na cenu nekretnina u oblastima gde se ta mreža uvodi. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri je taj uticaj jer zavisi od mnogih faktora – cene prevoza, kakva je struktura stanovništva, isplativost linije (broj prodatih karata) i sl. Na primer, ako se uvodi neka linija u neko naselje gde su cene nekretnina veoma visoke (visok kvalitet gradnje, luksuzan dizajn i opremljenost stanova ), postavlja se logičan zaključak da su stanari takvog naselja višeg socijalnog statusa, da skoro svi imaju kola (svaki član porodice ima svoja kola) i sa sigurnošću se može reći da sigurno neće koristiti novouvedenu liniju. Na taj način se može reći da nove linije koje se uvode ne utiču na cenu nekretnina bar u tom naselju i da nadležni i to treba da uzmu u obzir kod projektovanja linija. Svakako te pretpostavke, mogu i treba da zanimaju i Agencije za nekretnine, koje onda u svojoj ponudi mogu da potenciraju i naselja koja se grade u zonama gde će prolaziti linija metroa u zavisnosti od platežne moću kupca.

Rast izdatih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu

Jedan od pokazatelja stanja u kome se nalazi tržište nekretnina u Srbiji se najbolje može videti kroz rast izdatih građevinskih dozvola u odnosu na prošlu godinu.  Svi statistčki pokazatelji pokazuju primetan rast izdatih gradjevinskih dozvola i to čak za 15% u odnosu na period prošle godine. Svakako, razlog takvoj ekspanziji izdavanja građevinskih dozvola koje kreće od 2022 godine, jeste i ublažavanje svih epidemioloških mera koji su važili tokom pandemije virusa COVID-19, ka i smanjivanje skoro svih restrikcija što je pokrenulo građevinsku industriju. Sa druge strane, i za vreme pandemije kada su bile mere strožije pa čak i za vreme lockdown-una, građevinska industrija je radila punom parom. Svi zaposleni u tom sektoru za to vreme su imali izdate dozvole za kretanje. Pod tim se misli na sve zaposlene koji učesvuju u samoj izgradnji objekta – projektanti, mašinci, majstori, radnici i ostalo pomoćno osoblje. Na taj način gradnja nije imala prekida, što je dobro jer se imalo u vidu da će pandemija u jednom trenutku stati i bilo je važno da se svi krajnji rokovi izgradnje ispoštuju. Ono što je 2022 godina donela, svakako jeste smanjenje epidemioloških mera ali ne i ukidanje (zvanično, epidemiološke mere su još uvek na snazi ali u blažoj formi), što je pokrenulo nove projekte u građevinarstvu što se i vidno odrazilo na rast broja izdatih dozvola.

Izveštaj sa tržista nekretnina u Srbiji u IV kvartalu 2022. godine

U četvrtom kvartalu 2022. godine 9% nekretnosti je plaćeno iz kreditnih sredstava, što je za 4% manje u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine. Takođe, 21% stanova u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2022. godine je plaćeno kreditnim sredstvima, što je za 9% manje u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.

Rekordan rast: Tržište nekretnina u Srbiji dostiglo 7,5 milijardi evra

Tržište nekretnina u Srbiji nastavilo je rast već četvrtu godinu zaredom, iako su se kamatne stope povećavale u drugim evropskim zemljama. U 2022. godini, ukupna vrednost tržišta nepokretnosti dostigla je 7,5 milijardi evra, što je rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Broj transakcija je i dalje u porastu, ali je povećanje bilo skromnije u odnosu na prethodne godine. U 2022. godini, broj kupoprodaja nekretnina povećao se za samo 1,8%, dostigavši cifru od 140.561.

PAD PRODAJE stanova na tržištu nekretnina u I kvartalu 2023. godine

Prema izveštajima Republičkog geodetskog zavoda, tržište nekretnina u Srbiji u I kvartalu 2023. godine beleži pad u odnosu na isti period prethodne godine. Broj prodaja nekretnina zabeležio je pad u Beogradu za 1.032 ugovora (13%), Novom Sadu za 690 ugovora (25%), Nišu za 255 ugovora (24,5%) i Kragujevcu za 43 ugovora (6,5%). Najveći broj kupoprodaja bio je u Beogradu, kao što vidite na grafikonu

Pregled Tržišta Nekretnina u Beogradu - Avgust i Septembar 2023

Otkrijte najnovije podatke o beogradskom tržištu nekretnina iz naše sveobuhvatne analize za Avgust i Septembar 2023, sa pogledom u budućnost i najnovija ažuriranja.

Broj Prodatih Stanova-Oktobar 2022-Oktobar 2023

 

Kako se stanje na beogradskom tržištu nekretnina transformiše i kakve posledice to može imati u budućnosti?

Poslednji izveštaj o tržištu nekretnina u Beogradu za Oktobar 2023 godine u odnosu na Oktobar 2023 godine pokazuje značajne promene.

Vracar,Stari gr,Nbg,Savski,V-Broj Prodatih Nekretnina-Oktobar 2022-Oktobar 2023-

Trendovi Na Tržištu Nekretnina U Srbiji 2023: Stanovi u Bogradu

Istražite ključne statistike tržišta nekretnina u Srbiji za 2023. godinu sa posebnim osvrtom na Beograd.Tržište nekretnina u Srbiji pokazalo je znake otpornosti u 2023. godini, uprkos globalnim ekonomskim i geopolitičkim izazovima. Sa posebnim fokusom na Beograd, ovaj blog pruža uvid u ključne statistike koje oblikuju trenutne trendove, uključujući broj prodatih stanova, prosečne cene, kao i najviše postignute cene.

Bezbednost i cene nekretnina u Beogradu

Agencija Nekretnine Obradovic sprovela je istraživanje o bezbednosti u Beogradu i kako ona utiče na cene nekretnina u različitim opštinama. Beograd je dinamičan grad sa različitim nivoima bezbednosti i varijabilnim cenama nekretnina, zavisno od opštine.

Beograd je jedan od najvećih gradova u Srbiji i ima različite kvartove sa različitim nivoima bezbednosti. Stanje bezbednosti u Beogradu može značajno uticati na cene nekretnina. U nekim kvartovima gde je bezbednost visoka, cene nekretnina su obično veće, dok su u kvartovima sa nižim nivoom bezbednosti cene nekretnina obično niže.

Analiza Tržišta Nekretnina u Beogradu u Prvom Kvartalu 2024

Beogradsko tržište nekretnina u prvom kvartalu 2024. godine pokazuje zanimljive trendove. U ovom blogu ćemo analizirati ključne pokazatelje, uključujući broj ugovora o kupoprodaji, vrednost tržišta nekretnina, način plaćanja, postignute cene stanova i kuća, kao i specifične podatke o stambenim kompleksima. Cilj nam je da pružimo sveobuhvatan uvid u stanje tržišta kako bismo omogućili kupcima, prodavcima i investitorima da donesu informisane odluke.

Pogledajte ponudu Stanova

Sada lakše do Procene vrednosti stanova

U svetu nekretnina, tačna procena vrednosti stanova ključna je za donošenje informisanih odluka. Zahvaljujući naprednim metodama koje koristi Republički geodetski zavod (RGZ), sada je lakše nego ikada proceniti cenu svakog pojedinačnog stana. Agencija Nekretnine Obradović, kao članica Klastera nekretnina, dobila je pristup ovom servisu RGZ-a, čime dodatno unapređujemo naše usluge za naše klijente. U ovom blogu, istražićemo kako ove nove mogućnosti čine procenu stanova jednostavnijom i pouzdanijom.