Koje su cene overe kupoprodajnog ugovora za stan kod notara ?

Overa Ugovora kod Javnog beleznika

Cene kupoprodajnog ugovora kod notara variraju i zavise od cene same nekretnine za koju se radi kupoprodajni ugovor. Ovaj izdatak budući kupac nekretnine mora da sagleda kao dodatni trošak kod definisanja sume novca koju hoće da izdvoji za novi stan.

Kada se kupac i prodavac nekretnine dogovore, kupoprodaja stana je delimično završena i svakako jedan “deo puta” je završen. Dalji koraci predstavljaju više administrativne korake, ali svakako važne, pogotovo za kupca, koji sačinjeni kupoprodajni ugovor zajedno sa prodavcem, overava kod notara. Naravno, overa kupoprodajnog ugovora može da se reguliše i u sudovima kako je bilo ranijih godina, ali pojavom notara (javnih beležnika) kao nove pravne forme, u mnogome su olakšani i ubrzani ti administrativni procesi. Kao prvo, idete kod bilo kog notara koji je registrovan za grad Beograd, ukoliko je nekretnina kupljena na teritoriji Beograda. Naravno, sam proces odlaska kod notara za overu ugovora  može biti organizovan isti dan kada se je sklopljen dogovor o kupovini i sačinjen kupoprodajni ugovor. Preporuka je čak da se kupac prethodno raspita koji je notar najbliži lokaciji gde će biti urađena overa kupoprodajnog ugovora ili čak pozvati notarsku agenciju da proveri radno vreme i najavi dolazak.

Naravno, uvek se postavlja prvo pitanje, pogotovo za kupca, koliko košta overa kupoprodajnog ugovora kod notara? Cena prvenstveno zavisi od cene same nekretnine koja je predmet ugovora i prodaje. Svi troškovi oko administrativnih taksi overe idu na teret kupca ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Tabela u nastavku daje okvirne cene overa kod notara u zavisnosti od sume. Cene overe kod notara se definišu kroz tzv. bodove.  Tabela u nastavku daje prikaz bodova koji zavise od vrednosti pravnog posla.

Vrednost pravnog posla u dinarima

Nagrada u bodovima

OD

DO

                1

   600.000

60

600.001

2.500.000

100

2.500.001

5.000.000

140

5.000.001

7.000.000

200

7.000.001

10.000.000

240

10.000.000

14.000.000

280

              Cene su na dan objave bloga, 23.03.2022

Da bi se broj bodova konvertovalo u dinare ide sledeća matematika: notarska nagrada izražena u bodovima se pomnoži sa 180 a zatim se pomnoži sa 0,6. Krajnja cifra koja se dobija predstavlja vrednost tarife u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Kao što se vidi iz priložene tabele, maksimalna vrednost bodovanja je do 14.000.000 din. Postavlja se pitanje, kako se obračunava i koliko košta ukoliko je vrednost stana preko 14.000.000 din. Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 dinara, za svakih započetih 1.000.000 dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova. Takođe, za sastavljanje predugovora, dopune ugovora i  raskida ugovora određuje se 50% nagrade po ovom tarifnom broju.

Kako to izgleda u praksi?

Konkretno ako uzmemo na primer, da je kupac kupio stan čija je vrednost upisana u kupoprodajni ugovor 60.000 eura što je odprilike oko 7.000.000,00 dinara (radi lakšeg razumevanja, zaokružićemo vrednost stana u dinarima). Prema gore navedenoj tabeli toj cifri odgovara nagrada od 200 bodova (označen red u tabeli).

Vrednost pravnog posla u dinarima

Nagrada u bodovima

OD

DO

                1

   600.000

60

600.001

2.500.000

100

2.500.001

5.000.000

140

5.000.001

7.000.000

200

7.000.001

10.000.000

240

10.000.000

14.000.000

280

Dalje, matematika je sledeća:  200 x 180 = 36.000  x 0,6 = 21.600 din  

Ukratko, kupac koji je kupio stan čija je vrednost oko 7.000.000,00 (60.000 eura) plaća oko 22.000 dinara za overu kupoprodajnog ugovora kod notara.