Subvencije u 2022 godini za kupovinu prvog stana

subvencije za kupovinu stana-Nekretnine Obradovic

Odlukom vlade Srbije, koja je stupila na snagu 18.02.2022, država je omogućila da lica koja su državljani Srbije, uz subvencije i određenim uslovima, dođu do svog prvog stana. Ovo je svakako značajna pomoć mladim ljudima koji žele da zasnuju porodicu i obezbede sebi krov nad glavom

Kupovina prvog stana je veliki korak u životu svakog mladog čoveka jer rešava velike probleme – od onih egzistencijalnih problema (“svoj krov nad glavom”), rešavanje socijalnih problema (podizanje kvaliteta života) kao i rešavanje porodičnih problema (osamostaljivanje, izlazak iz zajedice) itd. Danas veliki broj banaka nudi razne opcije za podizanje kredita za kupovinu stana, ali praksa je pokazala veliki broj problema na koje nailazi mladi bračni parovi na putu do svog prvog stana (problem za kreditima u tzv “švajcarcima”, sudske odluke koje se menjaju u korist banaka sl.).

Subvencije koje nudi vlada Srbije u 2022 godini je svakako potez koji delimično pomaže mladim parovima da lakše dođu do svog krova nad glavom. Naravno, država je propisala određene uslove za dobijanje subvencija za kupovinu stana. Naravno, ovakvim uredbama i subvencijama, neće se kompletno rešiti problem stambenog pitanja na nivou države ali je svakako jedan od koraka koji treba pozdraviti.

Subvencije za kupovinu stanova-Nekretnine Obradovic

Važno je napomenuti da kupljena nekretnina uz pomoć subvencija neće smeti da se proda minimano pet godina kao i to da se sredstva od subvencija ne smeju upotrebiti za druge svrhe. Za takve postupke previđene su zakonom propisane kazne.

Uslovi koje treba da se ispune za dobijanje subvencija:

  1. Kupac ne poseduje nekretninu od 01.07.2006
  2. Kupac mora biti državljanin Republike Srbije
  3. Kupac mora imati prebivaliste na teritoriji Republike Srbije.

 

Subvencije od države za mame od 01.01.2022 – do 20.000 eura

Takođe, država je omogućila i subvencije za majke sa decom koja su rođena posle 01.01.2022 i to u iznosu do 20.000 eura. Važno istaći da iznos subvencija neće biti uvek 20.000 eura. Odluka Vlade podrazumeva da iznos subvencija bude maksimalno do 20.000 eura, što znači da porodice koje planiraju da uzmu ovu subvenciju, prethodno urade okvirnu procenu, koliko im je potrebno za svoj novi dom.  

Naravno, majke moraju da ispune određene uslove za konkurisanje. Da bi dobile ovu vrstu subvencija, one moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su državljanke Srbije,
  • da imaju prebivalište na teritorjiji Srbije,
  • da su rodile od 01.01.2022,
  • da na dan podnošenja zahteva, zajedno sa svojim zakonskim supružnikom/vanbračnim partnerom imaju prihode u visini ispod dve prosečne plate. Ovaj uslov, u ovom trenutku, ispunjavaju one majke koje zajedno sa svojim partnerom imaju prihod koji je manji od 138.272 dinara mesečno.

Subvencionisanje majki po osnovu rođenja deteta svakako obezbeđuje nešto lakši put do sopstvenog krova na glavom i ovo pravo mogu da iskoriste do detetovog prvog rođendana.

Subvencije za izgradnju kuće – i do 50% od cene

Takođe, ne smemo zaboraviti da ove subvencije, nisu predviđene samo za kupovinu stanova, nego i za kupovinu/izgradnju kuća što čak može biti i nešto povoljnija opcija ukoliko je lokacija kuće, tržišno gledano, veoma isplativo porodici.

Subvencije za Kupvinu kuca-Nekretnine Obradovic

Cene nekretnina variraju od regiona do regiona i svakako će porodicama u određenim delovima Srbije mnogo značiti ova subvencija gde su inače cene kuća mnogo manje od kuća u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu. U konretnom primeru, to će značiti da subvencija za izgradnju kuće od 20,000 eura imati veće učešće u ukupnoj ceni kuće koju porodica planira da gradi ili kupi.

Na taj način, jedna prosečna četvoročlana porodica, negde u unutrašnjosti Srbije, može doći do svog doma, gde su cene kuća i do 40,000 eura sa sve okućnicom i kroz subvencije imaće skoro 50% sredstava koja su im potrebna. Naravno, ukoliko uspune, sve zakonom, predviđene uslove za dobijanje punog iznosa subvencija.

Za više informacija pozovite našu Agenciju na telefone 063/867-3560, 011/409-3903