Šta je najvažnije prilikom kupovine ili prodaje stana?

Najvažnije kod kupovine ili prodaje stana je prenos vlasništva sa Prodavca na Kupca. 

Vlasništvo nad nepokretnošću – stanom, kućom, placem itd, ima lice koje vrši faktičku vlast na stvari i to se pravnim rečnikom naziva neposrednom državinom. U nekim slučajevima se dešava da postoji više vlasnika nad istom nepokretnošću. 

Najčešći način predaje vlasništva nad nekretninom-nepokretnošću, jeste kad prodavac nakon overe ugovora i isplate pune cene preda u posed kupcu nepokretnost, koju je kupac isplatio u potpunosti.

Kod izgradnje objekata, nešto je drugačija situacija. Kada neko svojim materijalom i radom podigne zgradu ili drugi građevinski objekat na zemljištu čiji je vlasnik, ili bar korisnik te zemlje, onda taj koji je izgradio objekat postaje vlasnik izgrađenog objekta.U slučaju kada neko svojim materijalom i radom podigne zgradu ili drugi građevinski objekat na tuđem zemljištu, a da pritom između njega i vlasnika zemljišta ne postoji ugovorni odnos, zakon predviđa različite mogućnosti, a rešenja takvog problema moguća su i na sudu. 

47a

Ukoliko kupujete stan koji je pod hipotekom potrebno je obezbediti skidanje hipoteke sa stana koji se kupuje

Najbolje je da pre svakog sticanja svojine, predaje poseda, izgradnje objekta ili kupovine stana u novogradnji, konsultujete našeg Agenta prodaje i advokata, kako biste bili sigurni da nećete imati ikakvih pravnih problema, sporova, tereta na nepokretnosti i brojnih drugih neprijatnih situacija.

Stojimo Vam na raspolaganju, kako bi kupovina, prodaja, zakup ili izdavanje nekretnina bili iskustvo za pamćenje, a preko naše Agencije za nekretnine, možete bezbedno, lako i brzo prodati, kupiti, iznajmiti i rentirati Vašu nekretninu.