Na šta treba obratiti pažnju kod izdavanja stanova?

Zakupodavci stanova vrlo često, kada izdaju svoje nekretnine, navedu neke uslove koja treba da ispuni budući zakupac. Na primer: da je student, nepušač, bez porodice, da nema kućne ljubimce itd. Na taj način zakupodavac želi da kroz filtriranje kriterijuma kod zakupca koliko-toliko očuva svoju nekretninu u što bolje stanju, da ima što manje nepotrebnog ulaganja i da mu nekretnina što duže donosi mesečne prihode.

Zakupodavac nekretnine želi da kroz filtriranje kriterijuma kod zakupca koliko-toliko očuva svoju nekretninu u što bolje stanju, da ima što manje nepotrebnog ulaganja i da mu nekretnina što duže donosi mesečne prihode.

Naravno, treba napomenuti za zakupodavca na šta treba da obrati posebnu pažnju kod izdavanja stanova? Nekretnina koja se izdaje, na primer više godina, može da se desi da ima samo jednog stanara ili zbog raznih situacija da se stanari često smenjuju. Ali koliko god da ima zakupaca, zakupodavac bi trebao da kod svakog obrati pažnju na neke stavke:

  • kako zakupac održava stan koji se izdaje – da li ima oštećenja nameštaja, oštećenja zidova, da li se stan generalno održava čistim i sl.
  • da li zakupac redovno plaća račune – što znači da nema kašnjenja kod računa za struju, infostan i sl,
  • da li postoje žalbe od strane komšija – buka, pravljenje žurki, puštaje glasne muzike i sl.     

Svakako zakupodavac stanova, mora biti svestan da su ljudi različiti po svom mentalitetu, vaspitanju, obrazovanju i da mora da bude svestan da se možda neki zakupac neće baš ponašati slično kao vlasnik stana (nemaju svi iste običaje življenja u zgradama), ali svakako kućni red se mora poštovati kao i tuđa imovina i to se mora naglasiti zakupcu. Zakupcu se mora jasno naglasiti i da se svaki račun mora platiti i da se pravila ponašanja moraju poštovati. Sad druge strane, zakupodavac jeste vlasnik stana i to jeste njegova imovina, ali mora biti svestan da nije “vlasnik  života i privatnosti” onome kome rentira stan. To znači, da bi zakupodavac trebalo uvek da se najavi kada dolazi i ne sme da samostalno otključava stan bez znanja zakupca ili da dolazi u neke kasne sate čime remeti njegovu privatnost i mir.

Izdavanje stanova u Beogradu

Popravke u stanu koji se izdaje

Zakupodavac bi trebao da odmah na početku da dogovori sa zakupcom i da mu predoči instrukcije kako se rešava situacija kada se neki uređaj pokvari u stanu. Da li to plaća zakupodavac ili zakupac stana. Ukoliko je neki kvar nastao nepravilnim korišćenjem od strane zakupca, svakako da sva oštećenja i kvarove rešavazakupac (zvanje majstora, plaćanje itd). Međutim, na početku saradnje,  zakupodavac zajedno sa zakupcomtreba da prođe ceo stan i da zajedno pregledaju da li svi uređaji rade i ako treba da zakupac potpiše dokument na kome je naglašeno da je ušao u stan gde je sve u ispravnom stanju. Naravno, kvarovi uređaja su česta pojava (bojler, frižider i sl), ali zakupac mora biti svestan da je i njegovom interesu da sam popravi određeni uređaj da bi mogao da ga koristi.

Sa druge strane, zakupodavac kod kreiranja mesečne rente mora da bude realan i da ponudi cenu koja je u skladu sa enterijerom i opremljenošću stana. Što znači, da ne može traži cenu kao da je stan deluks i gde je bela tehnika kupljena pre 30 godina i samo je pitanje dana kada će početi polako da se kvari. Vrlo brzo, zakupac će videti da je stan opremljen relativno starim stvarima i da postoji mogućnost da pored rente i redovnih računa, plati i neku veću opravku.  

Sve te stavke bi zakupodavac trebao da uzme u obzir kod kreiranja cene i da se odmah dogovori sa zakupcem. Naravno, nekad u duhu dobre saradnje i dobrih poslovnih odnosa, na primer ako je zakupac više godina u tom stanu, ponekad je najbolje da se troškovi podele pa čak i da troškove opravke preuzme zakupodavac. To će svakako značiti i zakupcu, koji u tom slučaju, svakako neće još dugo razmišljati o preseljenju.   

Ponuda Stanova za Izdavanje