Da li će cene nekretnina rasti ?

cene stanova

Odgovor je vrlo jednostavan: Da. Ovde i nije cilj da se postavlja pitanje - da li će cene nekretnina rasti nego u kojoj meri će to povećanje da bude, da li će da prati opšti rast cena, da li će da prati inflaciju i koliko će to poremetiti tržište nekretnina. Tržište kao i svako drugo tržište se vodi onom starom trgovačkom logikom “da nešto košta, onoliko koliko je neko spremna da plati”. Drugim rečima, svaka roba može da nađe svog kupca ukoliko se pravilno i realno pristupi prodaji. Cene nekretnina će svakako u nekom narednom period imati blagi rast, pogotovo stanovi u novogradnji koji su tek u fazu projektovanja i koji će morati da koriguju cene koje ulaze u predmer i predračun radova što će uticati na finalnu cenu za krajnjeg kupca. Sa ove tačke gledišta, teško je predvideti u procentima, koliko će iznositi to povećanje cena nekretnina ali je sigurno da ta cifra bar u procentima, neće biti jednocifrena.

Na žalost, rast cena nekretnina manifestovaće se u novogradnji ili ukoliko se odlučite da sami gradite kuću. Razlog time je rast cena građevinskog materijala koji je od poečtka godine skočio oko 30%. Neke cene su se povećale i preko ovog procenta. Ovi cenovni “udari” svakako će najviše pogoditi objekte koji su sad u fazi projektovanja.

Objekti koji su već izgrađeni ili su pri kraju i gde su ispunjeni svi tehnički uslovi za useljenje stanara, mogu i dalje da imaju iste cene. Na investitoru je da proceni da li da podiže cene sa rizikom da odbije kupce ili da zadrži stare cene koje su građene na osnovnu starih cena iz predmera i predračuna. Investor ako misli da i povećava cene za objekat koji je već izgrađen, preporuka je da uradi povećavanje cena u veoma malim procentima za nove potencijalne kupce. Kupce sa kojima je ranije sklopljen ugovor i definisana cena kao i dinamika plaćanja, nije poslovno da se da ugovorni uslovi menjaju u toku saradnje (važenja ugovora).

cene nekretnina

Svakako, za sva takva pitanja, najbolja adresa je Agencija na nekretnine, gde Agenti prodaje sa pravnim timom sastavljući ugovore, daju puno pravno obezbeđenje i predvidljivost kupcu stana u novogradnji. Drugim rečima, kupac stana u novogradnji mora da zna na primer, ukoliko je kupio stan od 80,000 eura, da bude siguran da je to cena do kraja i da nikava  tržišna previranja ne smeju da menjaju ugovorne stavke kao i cenu. Kupac predviđa da je investitor uradio predmer i predračun radova prema tekućim tržišnim cenama i da već ima građevinski materijal na stanju. Da li je tu praksi tako, to ne bi trebalo da zanima kupca stana u novogradnji.

Kroz ugovor kao poslovni-pravni odnos dva lica, kupac mora biti siguran i pravno obezbeđen da sve turbulencije na tržištu, ne smeju da remete potpisan pravni odnos sa investirom. Agencije za nekretnine , takođe sa svojim pravnim timovima, moraju da kroz svoje kupoprodajne Ugovore, na sve načine obezbede kupca od bilo kakvih “iznenađenja”.