Šta kada je nekretnina koju želite da kupite pod hipotekom?

U Srbiji je nekoliko desetina hiljada stanova kupljeno uz pomoć stambenih i hipotekarnih kredita. Samim tim se na tržištu sve više nalaze i one nekretnine koje su pod hipotekom.

Ako na nekretnini – stanu ili kući postoji hipoteka, Kupcu i Prodavcu su na raspolaganju 3 opcije:

  • Vlasnik nekretnine koja se prodaje sam otplaćuje preostali deo tog, hipotekarnog kredita. Zakazuje sastanak sa predstavnikom banke i na tom sastanku dobija obaveštenje o saglasnosti banke za otplatu kao i o uslovima pod kojima se kredit može otplatiti ranije. Na dan potpisivanja Predugovora, banka Prodavcu daje presek stanja sa preostalim iznosom, koji je klijent dužan da isplati banci. Nakon toga, uz bankarsku proviziju, koja iznosi oko 1%, zatvara se postojeći kredit, a kada Prodavac isplati banci ceo iznos hipotekarnog kredita, banka mu izdaje brisovnu dozvolu – pisanu ispravu kojom se utvrđuje da je potraživanje banke prestalo i daje saglasnost za brisanje hipoteke.Vlasnik nekretnine, ovu brisovnu dozvolu zajedno sa pisanim zahtevom za brisanje upisa hipoteke predaje nadležnoj službi (prema lokaciji) za katastar nepokretnosti i plaća taksu za zahtev u iznosu od nekih 350 dinara, kao i taksu za brisanje hipoteke u iznosu oko 4.000 dinara. Nakon dobijanja potvrde da je upis hipoteke izbrisan u Katastru, nekretnina se može bez ikakvih problema, nakon prodaje, upisati na ime Kupca.
  • Najšešći je ovaj slučaj u praksi - a to je kada Kupac nekretnine otplaćuje hipoteku starog vlasnika, tj. isplaćuje preostali deo neotplaćenog kredita banci u kojoj prodavac ima račun, i onda mu se za taj iznos umanjuje cena stana koji Kupac želi da kupi. Tada se novac sa računa Kupca, uplaćuje na dva računa – na namenski račun banke (isplata preostalog dela hipotekarnog kredita) i na račun Prodavca (umanjena cena nekretnine za iznos isplaćenog kredita). Pri tom, Kupac mora zvanično navesti da je upoznat sa opterećenjem hipoteke i da je saglasan sa uslovima njenog brisanja. Nakon što se banci uplati ukupan iznos, radi se prethodno brisanje hipoteke. Kapara za nekretninu u ovom slučaju uglavnom ide banci, što se dešava i kod kupovine novogradnje direktno od investitora. 
  • Najređe se dešava da Prodavac prebacuje hipoteku sa nekretnine koja je predmet prodaje, na drugu nekretninu u svom vlasništvu, kako bi se ova brže i lakše prodala. 

Ukoliko je Kupac nekretnine sa hipotekom i sam kreditni, a ne keš kupac, tada se predstavnici banaka u kojima Kupac i Prodavac imaju račune, kao i Kupac i Prodavac - svi zajedno sastaju i dogovaraju se oko uslova preuzimanja kredita. 

48a

Nekretnina koja je pod hipotekom je nesumnjivo jeftinija od ostalih nekretnina na tržištu, te je ovo jako povoljan momenat za kupovinu stana-kuće za Kupca, a svakako je najbolje da se prvenstveno informišete o prosečnim cenama stanova u Beogradu.  

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pravna pitanja i nedoumice oko kupovine ili prodaje nekretnina!