Koje su posledice neplaćanja rate stambenog kredita?

Kada neko uzima stambeni ili bilo koji drugi kredit (za renoviranje, kupovinu kola itd), uzima sa ciljem da reši neki svoj probem. Na žalost, jako puno situacija u životu u trenutku izmeni neki dosadašnji stil života i niko od nas nije spreman na bilo kakave promene tog tipa. Kada Korisnik kredita podnosi zahtev za odobrenje kredita, banka radi sve provere ispunjenosti uslova za dobijanje kredita i svakako kada krene da se plaćaju mesečne rate, banka vrlo revnosno prati dinamiku vraćanja mesečnih rata. Međutim, život nema pravila i u svakom trenutku svako od nas može se naći i situaciji da nije u staju da vraća kredit – gubitak posla, bolest itd. Postavlja se pitanje - koje su posledice neplaćanja rate stambenog kredita?

Kao prvo, banka kod vraćanja stambenog kredita, uvek ima određenu vremensku rezervu ukoliko ima kašnjenja kod vraćanja. Naravno, preko poruka na mobilni ili na email banka, obaveštava korisnika kredita da treba da reguliše ratu u određenom iznosu. Pojedine banke tolerišu čak i više meseci ukoliko Korisnik kredita ne plaća rate, i svim sredstvima komunikacije (mobilni, slanjem sms poruka, slanjem emaila itd.) šalju obaveštenja korisniku kredita o kašnjenju sa plaćanjem rata. Međutim posle nekog vremena, banka je prinuđena da pokrene neke druge pravne mehanizme. 

Stambeni kredit je jednostavno rečeno – dug. Dug koji imate prema banci i koji ste uzeli pod određenim uslovima. Period vraćanja stambenog kredita, koji je obično oko 20-30 godina, je relativno dug period, i Korisnik kredita, mora biti svestan da u tom period može da se dese i neke nepredviđene situacije – gubitak posla, bolest ili neki drugi događaju koji izmene iz korena nečiji život. U takvim situacijama, dužnik može da dospe u situaciju da nije više u mogućosti da vraća kredit ili polako počinje da ga vraća svaki drugi mesec. Banka koristeći sve mehanizme komunikacije šalje poruka o tome kad ide redovna mesečna rata ili čak ukoliko se kasni šalju se opomene koje opominju dužnika o tome kao i mogućnim sankcijama ukoliko se kašnjenje nastavi.

stambeni krediti otplata

U tim situacijama, kada je korisnik kredita iz određenih razloga upao u neku krizu koja se preliva i na finansije, da što pre ode do svog Agenta u banci, sa kojim bi trebao da ima dobru saradnju i da pokuša da objasni trenutnu situaciju. Život je nepredvidljiv i svi mi u svakom trenutku možemo da upadnemo u neke situacije koje nam izmene život iz korena. Zato i jeste ovde savet da u tim situacijama prvo odete do Agenta u Banci kod kog se radili obradu kredita i iznesete problem u kome ste se našli.

Svaki dužnik želi što pre da se oslobodi duga. Uzimanjem stambenog kredita, kupljen stan je sve vreme pod hipotekom i na nekim način još nije vaš iako posle kupovine vi tu živite. Stan je do isplate kredita još uvek bančin. Tek poslednjom isplatom kredita, može se reći da je stan 100% u Vašem vlasništvu.  

Zbog toga, banka kad dođe do situacije da se kasni sa ratama ili se prestane sa plaćanjima, može da daje neka određena odlaganja ali to svakako može da traje mozda par meseci. Već posle 3 meseca, kad Banka vidi da se i dalje kasni za plaćanjem mesečnih rata, banka može da dodatnim pozivima stupi u kontakt sa dužnikom i da vidi o čemu se radi. Posle toga, sve dalje aktivnosti izlaze iz bankarskih okvira i prelazi u pravne okvire kada banka preko svojim pravnika pokreće procese oduzimanja imovine koja je pod hipotekom i koja je predmet odobravanja kredita. Na taj način, dužnik je u velikom problemu – kao prvo postoji mogućnot da izgubi stan a samim tim je u problemu jer je izgubio i novac koji je do tada uložio u plaćanje kredita do trenutka dok nije plaćanje prestalo. Naravno, ne želi svako da dospe u tu situaciju i zato je veoma važno da svaki Korisnik kredita pre apliciranja za kredit, dobro sagleda svoje realne mogućnosti.