Porez na prenos apsolutnih prava na prodaju stana i PDV

Porez na prenos apsolutnih prava i PDV

Posle uspešne kupovine stana (dogovora, potpisivanja kupoprodajnog ugovora, overe kod notara i sl.), kupac je dužan da plati određeni porez. Što se tiče kupovine nepokretnosti, Kupac plaća ili Porez na prenos apsolutnih prava ili PDV ukoliko kupuje stan u novogradnji koji prethodno nije bio predmet bilo kakve kupoprodaje. Ove dve vrste poreza se ne plaćaju istovremeno.

Porez je sastavni deo svake novčane transakcije između dva lica, bilo da je transakcija između fizičkog ili pravnog lica, kupac bi trebalo da proveri da li je u obavezi da plati porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od tržišne vrednosti nekretnine ili 10% koliko iznosi PDV.

Važno je napomenuti da se Porez na prenos aspolutnih prava ne plaća ukoliko se prometuje stan u novogradnji i koji prethodno nije prometovan na tržistu. U ovom slučaju se plaća samo PDV čiji je iznos iskazan na fiskalnom računu investitora kao i u Predugovoru ili Ugovoru o Kupoprodaji stana sa investitorom.

Ali, ono što je važno napomenuti, je da se tih 2,5% (Porez na prenos apsolutnih prava) ili 10 % (PDV) ne plaća uvek. Ukoliko je kupac prvog stana i ne poseduje nikakve nekretnine, kupac je oslobođen ovog izdatka. Drugim rečima, svaka dalja prodaja stana podrazumeva plaćanje poreza na prenos prava i zakonski gledano uvek ide na teret kupca. Tako da kupac i te troškove mora da uračuna u svoju kalkulaciju - koliko je spreman da plati za svoju nekretninu.

Kupovina prvog  stana

Visina poreza koji je potrebno platiti kod kupovine se određuje vrlo jednostavno.  PDV se plaća prvi put samo za novoizgrađene objekte (ukoliko je stan u novogradnji) a dalje sve transakcije koje se tiču te nekretnine podležu plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava od 2,5% tržišne vrednosti nekretnine koje određuje Poreska uprava.

Kupac se posle overe kupoprodajnog ugovora kod notara, zadužuje za iznos Poreza na prenos apsolutnih prava tako što mu rešenje o plaćanju poreza šalje poreska uprava.

Ukoliko kupac kupi prvi stan sa garažom ili parking mestom, u tom slučaju predmet oporezivanja biće samo garaža ili parking mesto, pa je kupac dužan da plati samo porez koji se tiče garaže ili parking mesta.

Ukoliko ste Kupac prvog stana imate mogućnost za oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ili na povrat iznosa PDV-a. U svakom slučaju u ovakvim situacijama Vam preporučujemo da kontaktirate Agenciju za nekretnine kako biste dobili detaljna uputstva šta Vam je potrebno od dokumentacije za dobijanje ovih poreskih olakšica.

Možete pogledati i koji su uslovi za oslobođenje od poreza za Kupca prvog stana: