Koliki su troškovi oko uzimanja stambenog kredita?

stambeni krediti

Pre uzimanja stambenog kredita, korisnik kredita mora biti upoznat sa svim realnim troškovima koji ga čekaju kao i sa svim troškovima koje će imati odnosno kolika će mu biti rata svakog meseca. Svaka banka pravi neke svoje kalkulacije pod kojim daje kredit, i svakako Korisnik mora, pre uzimanja kredita da sagleda, koliki su troškovi oko toga?  Na taj način imaće realnu sliku da li će moći da vraća kredit tako da ima i dalje ima život dostojan čoveka, da li će mu se socijalni status promeniti (pad životnog standarda) i kako će kredit uticati na njegov život.

Kada banka odobri stambeni kredit, korisnik kredita, ima neke početne troškove tzv. Administrativne troškove obrade kredita. Ti troškovi su obično u nekom procentu i iznose oko 0,1% od iznosa kredita. Takođe, ukoliko Korisnik uzima i osiguranje i to je dodatni trošak koji je obično negde oko 0,5-2% od iznosa kredita. Opcija uzimanja i osiguranja nije obavezna. Ovo nisu jedni troškovi koje banka naplaćuje. Tu je još overa založne izjave, taksa za upis hipoteke i za upis u katastar. Ukoliko Banka ima još neke troškove, mora detaljno da predoči sve troškove Korisniku kredita. Okvirna cena troškova koje Korisnik kredita ima je oko 3-3,5% od iznosa kredita što bi u konrektnom slučaju bilo, da ako Korisnik uzima kredit za stan u iznosu od 30,000 eura (uz neko neko učešće), troškovi bi bili oko 1000 eura. To je nešto sto zavisi od Banke do banke, ali svakako prave i precizne informacije Korisnik kredita može dobiti direktnim odlaskom u banku i razgovoru sa Agentom za kredite

Uzimanje stambenog kredita je proces koji pre same isplate, odnosno prebacivanja novčanih sredstva, zahteva neke pred-aktivnosti. Svaka banka vrlo često u svojim ponudama ističe da će Korisnik kredita biti upoznat sa svim troškovima koje ima do trenutka prijema sredstava. Kao prvo, ono što se mora nalgasiti je to da nisu svi troškovi koji se tiču samih banaka. Na primer, da bi se dobio stambeni kredit, potrebno je da veštak građevinske struke proceni objekat i to košta negde oko 100 eura. Dokument koji veštak izradi sadrži stručnu procenu kolika je vrednost nekretnine i to se prilaže u banku kao deo zahteva za dobijanje stambenog kredita.

Takođe, Agencije za nekretnine sa svojim pravnim timom, rade  na sastavljaju kupoprodajnog ugovora i obično su Agencijske provizije oko 2-2,5% od cene nekretnine. Naravno, to ne mora da bude provizija samo kod kreiranja kupoprodaje, jer Agencije nisu samo prodavci i posrednici u kupovini. Agencije za nekretnine, sa svojim pravnim timom, Vas savetuju šta je još sve potrebno da bi ste dobili stambeni kredit i na neki način, vaš “advokat” ispred banke. To je veoma važno istaći da sa Agencijom za nekretine niste sami u ovom poslu.

stambeni krediti

Administrativni troškovi obrade kredita

Kada banka odobri stambeni kredit, korisnik kredita, ima neke početne troškove tzv. Administrativne troškove obrade kredita. Svaka banka ima neki svoj cenovnik koji se tiču troškova obrade stambenih kredita. Cene su procentima i relativno su slične od banke do banke. Naravno, kada su u procentima, i troškovi variraju jer su u zavisnosti od iznosa kredita koji se uzima. Ti troškovi su obično u nekom procentu i iznose oko 0,1% od iznosa kredita. Takođe, ukoliko Korisnik uzima i osiguranje i to je dodatni trošak koji je obično negde oko 0,5-2% od iznosa kredita. Opcija uzimanja i osiguranja nije obavezna. Ovo nisu jedni troškovi koje banka naplaćuje. Tu je još overa založne izjave, taksa za upis hipoteke i za upis u katastar.

Primer Troskova za kredit od 100.000 eur

Naknada za obradu kredita, zavisi od banke od 0 do 1%
Troškovi osiguranja imovine na godišnjem nivou € 50 (godišnje)
 
Upis prava svojine € 47
Upis založnog prava € 466
List nepokretnosti € 8
Naknada katastra ukupno € 521
 
Overa ugovora o kupoprodaji € 256
Overa založne izjave € 171
Potvrda o isplati kupoprodajne cene sa klauzulom intabulandi € 49
Troškovi notara ukupno € 476
 
Procena vrednosti € 150
Izveštaj Kreditnog biroa u Srbiji € 2
Menice € 1
Drugi troškovi ukupno € 153
 
Ukupno € 1,200

Najbolje objašnjava primer, ukoliko korisnk kredita želi da uzme kredit od 30.000 eura sa svim navedenim troškovima, okvirno troškovi su oko 3-3,5% od iznosa kredita, što je u ovom slučaju oko 1000 eura. Naravno, proporcijom Korisnik može da zaključi da su za kredit od 60.000 eura,  troškovi oko  2.000 eura itd. Banka je dužna da detaljno obrazloži svaki stavku kod ovih troškova, bez ikakvih “skrivenih” troškova, “dodatnih iznenađenja” i sl. Zato je u tim situacijama jako važno da imate pouzdanog pravnog partnera (Agencija za nekretnine), koja će vas sprovesti i pratiti kroz ceo proces.