Da li uzeti stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom ?

Kada se uzima stambeni kredit, korisnik kredita mora da bude svestan da će biti dužnik jedan duži period (ako uzima stambeni kredit na primer na 25-30 godina). Zbog toga mora da bude svestan da će svaki mesec imati ratu koja će biti u nekom određenom iznosu koji zavisi od mnogih faktora – iznosa kredita, broj rata, iznos učešća. Banka na osnovu toga u ratu ukalkuliše i kamatnu stopu koja predstavlja plaćanje banci što Vam je “pozajmila novac”. Međutim kamatna stopa, kao “zarada” banke, može da bude problem jer se može vremenom menjati i to direktno utiče na visinu mesečne rate. Zato Korisnik kredita treba da razmotru opciju da li uzeti stambeni kredit sa fiksnom kamatnog stopom ?  i pod kojim uslovima Banke odobravaju takve kredite.

Ono što je karakteristično za stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom jer što su te stope procentualno veće od klasičnih kamatnih stopa i Korisnik kredita na taj način ima veću ratu ali sigurnu i nepromenljivu tokom celog perioda vraćanja kredita. Na taj način, ukoliko je korisniku kredita jako važno da zna da će sledećih 25 godina vraćati, na primer 357 eura svaki mesec ili ako je uzeo kredit u dinarima, i da to iznosi na primer,  42.527 dinara svaki mesec, da zna da je to njegov fiksni trošak svakog meseca.

Kamatna stopa je nešto što prati vaš stambeni kredit ceo period vraćanja kredita. Svaka banka u svojim ponudama za stambene kredite, nudi opcije da korisnik vraća kredit sa fiksnom ili promenljivom stopom. Kamatne stope u procentima variraju od banke do banke, i to je negde oko 2,5 – 4 % od iznosa kredita. Fiksna kamata predstavlja kamatu koja se ne menja u toku perioda vraćanja kredita. Za razliku od promenljive kamate, kako samo ime kaže, to je kamata koja može korigovana u skladu sa odlukom Banke o čemu se blagovremeno obaveštava Korisnik kredita. Banka iz mnogo razloga može da poveća promenljivu kamatnu stopu ali obično nalog stigne i Narodne Banke Srbije, koja naloži Bankama da mogu da povećaju stope. Kao najčešći razlozi povećanja kamatnih stopa jeste usaglašavanje sa inflacijom. Nedavno je Narodna banka srbije odlučila da se kamatne stope povećaju sa 1% na 1,5% što su mnogo ekonomski stručnjaci ocenili kao zakasnela reakcija koja neće imati željeni efekat. Menjanje kamatnih stopa diretkno utiče na mesečnu ratu koju Korisnik kredita vraća i svakako će imati najveći uticaj na korisnike koji planiraju da uzmu kredit ili su tek na početku otplate.

stambeni krediti fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa je obično nešto veća od promenljive kamatne stope i kao rezultat toga je i veća mesečna rata. Korisnicima koji uzimaju stambeni kredit, jako je važno da period njihov vraćanja kredita nema “finansijske udare” koji se direktno prenose na visinu rate. Korisnik koji je uzeo kredit u evrima a plaća ga u dinarima, svaki mesec mora razmišlja da li je evro skočio u odnosu na prethodni mesec.

Dinar kao valuta je u poslednjih par godina relativno stabilna valuta što podrazumeva da je već nekoliko godina kurs stabilan (prodajna i kupovna vrednost evro u odnosu na dinar je nepromenjena), što svakao znači poslovnim ljudima ali i fizičkim licima da mogu da planiraju svoje troškove. Fiksna kamatna stopa je preporučjiva ako je period vraćanja stambenog kredita, na primer oko 25-30 godina, i korisniku kredita je jako važno da ceo taj period ima predvidive mesečne troškove. Problem može da se javi ukoliko dođe do skoka evra u odnosu na dinar jer u tom slučaju mu raste mesečna rata bez obzira što je uzeo fiksnu kamatnu stopu. To se javlja onaj problem koji ekonomski stručnjaci stalno ističu – a to je da se uzima kredit u valuti u kojoj se prima neto plata. Na taj način, Korisnik ima realnu sliku svojih mesečnih troškova i lako može da predvidi periode koji dolaze.