Rast kamatnih stopa za stambene kredite

stambeni kredit

Kao prvo pitanje, kod odabira paketa stambenog kredita koje banke danas nude, jeste – kolika je kamatna stopa na uzeti stambeni kredit. Kamatna stopa je procentualni iznos koji Korisnik kredita vraća banci odnosno to je cena za privremeno korišćenje određene količine novca. Ukratko rečeno - to je cena novca. Toliko košta to što ste uzeli novac od banke tačnije “pozajmili”. Možda zvuči čudno kako novac može da se kupuje ali svakako banka koja Vam je pozajmila novac u kompletu za kupovinu stana, “živi” i poslovno funkcioniše tako što tu uslugu naplaćuje. Svakako pre uzimanja kredita, Korisnik bi trebao da detaljno sagleda koliko iznosi trenutna kamatna stopa (banka bi trebala da mu detaljno izračuna po godinama). Ono što se u poslednje dešava na domaćem tržištu nekrentnina a posebno u bankarskom sektoru jeste rast kamatnih stopa za stambene kredite. Mnogi ekonomisti, rast kamatnih stopa vide kao rezultat tržišta koje se malko poremetilo usled pandemjije izazvane COVID-19, gde su se mnoga tržišta zatvorila, svetske berze su svakako imale velika previranja kao i opšti pad proizvodnje.

Kamatna stopa je možda najveći “teret” koji jedan stambeni kredit ima. Troškovi koji se pojavljuju na početku uzimanja kredita su administrativni i drugi troškovi i oni su jednokratni. Međutim kamatna stopa je nesto što “prati” kredit ceo period vraćanja jer se implementira u svaku mesečnu ratu.

Korisnik kredita mora da odmah na početku u prvoj komunikaciji sa bankom da bude upoznat sa kamatnom stopom, u kom je procentu i koliko je to u apsolutnim ciframa u odnosu na ukupan iznos kredita.  Kamatna stopa predstavlja procenat koji se dodaje na iznos kredita tako da Korisnik na kraju ustvari plaća kredit koji je uvećan za kamatnu stopu. Ta razlika je u stvari bančina zarada za uslugu pozajmice novčanih sredstava.

Banke daju različite kamatne stope, koje idu od 2,5-4% i zavise od iznosa, paketa koja banka nudi, da li je fiksna ili promenljiva kamatna itd. Na sajtovima banaka imate tzv. Kalkulatore, tačnije specijalizovane aplikacije, gde može u nekoliko klikova (ulaznih parametara), odmah dobiti kolika će Vam biti mesečna rata. Naravno, aplikacija traži neke ulazne podatke kao što je visina kredita, period vraćanja i vrstu kamatne stope. Naravno, banke te aplikacije nude kao brzo i trenutno rešenje da vidite okvirno o kojim sumama se radi. Odlaskom u banku i direktnim razogovorom sa Agentom za kredite, možete dobiti precizne informacije kao i to da li ispunjavate uslove za dobijanje stambenog kredita.

stambeni krediti

Rast kamatnih stopa

Narodna Banka Srbije (NBS) je odlučila da se kamatna stopa poveća na 1,5%. Kao razlog je navedeneno usklađivanje sa cenama kao i opštom inflacijom. Mnogi ekonomski stručnjaci, među njima je i prof. dr Šoškić, sa Beogradskog univerziteta i ranije su upozoravali da takve mere treba uvesti mnogo ranije i da je sad za tako nešto kasno. Navode da su mnoge zemlje u okruženju već sprovodile takve mere mnogo ranije i da je tada imako efekta. Drugim rečima, neće imati efekat koji je planiran a to je da se tržište smiri, da se koliko-toliko kontroliše inflacija. Rast kamatnih stopa će se osetiti prvenstveno kroz uvećanje mesečnih rata i to kod kredita koji imaju promenljivu kamatnu stopu. Ekonomski stručnjaci predviđaju da zasad to povećanje neće biti previše i da neće mnogo uticati na visinu rate. Oni koji možda imaju problem jesu korisnici kredita koji planiraju da uzmu kredit ili su tek na početku otplate. Korisnici kojima je preostalo još par godina za otplatu, svakako će imati blagi rast mesečne kamate, ali sasvim je sigurno da period koji im je preostalo za vraćanje, predstavlja motivaciju da budu svesni da vrlo brzo neće više biti dužnici.