Da li će izgradnja metroa uticati na tržište nekretnina u Beogradu ?

izgradnja metroa i trziste nekretnina

Otkad su i zvanično počeli pripremni radovi prve metro linije (priprema terena na lokaciji Makiš), nameće se novo pitanje - da li će metro linije uticati na tržište nekretnina ? Prva metro linija je planirana da krene iz Makiša (Železnik) i da se završava na Karaburmi (oko 21 km i sa 21 stanicom). Svaka transportna mreža (na primer, nove autobuske linije) ima određeni uticaj na cenu nekretnina u oblasti gde se ta mreža uvodi odnosno gde će prolaziti. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri je taj uticaj jer isplativost transportne mreže zavisi od mnogih faktora – cene prevoza, kakva je struktura stanovništva, broj prodatih karata i sl.

Na primer, ako se uvodi neka linija u neko naselje gde su cene nekretnina veoma visoke (visok kvalitet gradnje, luksuzan dizajn i opremljenost stanova), postavlja se logičan zaključak da su stanari takvog naselja boljeg socijalnog statusa, da skoro svi imaju kola (svaki član porodice ima svoja kola) i sa sigurnošću se može reći da sigurno neće koristiti novouvedenu liniju – bilo da je autobus ili metro. Na taj način se može reći da nove linije koje se uvode ne utiču na cenu nekretninabar u tom naselju.

metro linija blog slika

Međutim kada su se u javnosti pojavile prve zvanične linije metroa (poznatije kao Linija 1 (crvena linija na grafikonu) i linija 2 (plava linija grafikonu)), gde je fransuska kompanija Egis uradila Studiju izvodljivosti, odmah su se u medijima pojavile prve analize da bi neki krajevi Beograda “dobili na ceni”. Linija 1 ima jednu razliku u odnosu na Liniju 2, a to je da deo trase metroa neće ici kroz naseljena mesta. Naime, krajnja stanica metroa (Makiški deo) kao krajnji deo  trase bi išao kroz neizgrađeno područje kao i deo koji prolazi pored Dunava. Centralni deo Linije 1 bi prolazio kroz širi centar grada gde se nalaze bolnice, fakulteti itd.

Tako da se može postaviti logičan zaključak da će Linija 1 delimično uticati da cene nekretnina s obzirom da neće prolaziti kroz naselja na celokupnoj trasi.

Sa druge strane, Linija 2 koja ide unakrsno u odnosu na Liniju 1, prelazi reku i skoro celom svojom dužinom bi isla kroz naseljena mesta, sasvim sigurno će imati uticaj na cene nekretnina u tim oblastima. Naravno, taj cenovni uticaj neći biti svugde isti i u svim oblastima, ali već može da se pretpostavi da će cene nekretnina skočiti “dolaskom metroa” u njihov kraj. Na primer, kada su se u javnosti pojavili grafički prikazi gde će prolaziti Linija 1 i Linija 2 metroa, odmah je u medijima počelo da se spominju neka naselja gde bi cene stanova mogle drastično da skoče. Kao prvo, spominje se Zvezdara, odnosno Cvetkova pijaca, koja inače “drži” svoju cenu nekretnina već godinama, tako da objavljivanjem u medijima da će jedna od stanica Linije 2, biti upravo Cvetkova pijaca, već su počele analize i neke pretpostavke da će cene nekretnina u tom kraju drastično skočiti. Svakako te pretpostavke i analize treba da zanimaju i Agencije za nekretnine, koje onda u svojoj ponudi mogu da potenciraju prodaju stanova u zonama gde će prolaziti buduća linija metroa.