Životno osiguranje i stambeni kredit

Uzimanje stambenog kredita podrazumeva da će Vaš život imati svaki mesec jedan dodatni “trošak” pored svih mesečnh troškova – komunalije, računi, gorivo itd … Pošto mnoge stvari u našim životima, ne možemo da predvidimo i pored svih kalkulacija, proračuna itd, život u sekundi može da nam se promeni. Naravno, čovek treba da uvek živi “punim plućima” i da se mnogo ne opterećuje negativnim mislima (šta bi bilo ako se desi … ), ali svakako i kad uzima stambeni kredit, svakako treba da misli i na neke situacije koje iz korena mogu da promene život. Banke u tom slučaju, često bude u paketima i Životno osiguranje uz stambeni kredit. Na taj način, Korisnik kredita pored stambenog kredita uzima i životno osiguranje. Banke u taj paket uključuju i razne opcije. Najčešća opcija je da Korisnik kredita, uz kredit uzme i osiguranje, gde mu je mesečna rata nešto veća ali ukoliko Korisnik kredita premine, ostali članovi porodice (bračni drug, deca) ne nasleđuju dug i osiguravajuća kuća banci dalje plaća ostatak kredita. Stambena jedinica za koju je uzet stambeni kredit, automatski prelazi u vlasništvo bračnog druga i time on nema više nikakve obaveze prema banci. Na taj način, uzimanjem  Životnog osiguranja uz stambeni kredit, Korisnik kredita obezbeđuje svoje najmilije od neželjenih situacija koji nastupaju ukoliko premine u periodu vraćanja kredita.

Životno osiguranje je postalo danas sastavni deo ponude kod skoro svih banaka sa određenim razlikama koje su više u nekim detaljima. Ali u suštitni, životno osiguranje funkcioniše kod svih isto. Naime, Korisnik životnog osiguranja svaki mesec, ili kvartalno (zavisi od ponude) plaća određenu sumu osiguravajućoj kući. Posle određenog vremena, 10, 15 ili 25 godina osiguravajuća kuća mu isplaćuje određenu sumu (tzv. zagarantovana suma uvećana za dobit u nekom procentu). Poenta životnog osiguranja jeste da se ono isplati i pre isteka i tu mnogo većoj sumi od zagarantovane, ukoliko nosilac osiguranja premine. Životno osiguranje predviđa naslednike kojima se isplaćuje premija u tim slučajevima. To je obično bračni drug, deca itd.  

zivotno osiguranje i stambeni kredit

Ovakav vid osiguranja je preporuka ljudima da ne gledaju na to osigranje samo kao na pomoć porodici u slučaju smrti nosioca osiguranja, nego i kao neki vid štednje sa ciljem da se jednog dana dođe do nje. Naravno, život gde nema pravila, i mnoge situacije ne možemo da kontrolišemo, preporuka je da se ima i to osiguranje najviše zbog porodice koja bi mogla  takvih gubitkom da ima finansijske probleme. Osiguravajuće kuće daju određene pakete osiguranicima tako da na primer, mesečnim uplatama od 40-50 eura posle određenog vremema (25 godina) mogu da očekuju premiju od oko  20.000 eura. U slučaju smrti korisnika kredita za vreme isplate stambenog kredita, premija se obično duplira i Osiguravajuća kuća plaća banci ceo preostali iznos kredita. Zato i banke prethodno prave kalkulacije kod obračuna kredita tako da, ukoliko Korisnik kredita uzima i životno osiguranje, da ono bude matematički uklopljeno da isplata usled smrti korisnika bude pokrivena od strane osiguravajuće kuće.  

Banke najčešće i savetuju svoje klijente da uz stambeni kredit uzmu i životno osiguranje, naglašavajući da će rata možda biti koji dinar (evro) veća ali svakako daje određenu sigurnost porodici ukoliko dođe do nekih neželjnih situacija kada Korisnik kredita premine.

Ono što je prednost kod uzimanja životnog osiguranja jeste što na kraju isplate kredita , Korisniku se isplaćuje premija (koja zavisi od paketa koji je uzeo), pa svakako je dobra odluka da isplatom poslednje rate kredita, postajete vlasnik svog stana, a usput i vlasnik premije. Visine premije nisu u iznosu koliko je bio kredit ali svakako je dobar finansijski dodatak na kraju višegodišnjeg vraćanja kredita.