Da li se isplati uzeti stambeni kredit ?

stambeni krediti

Svakako, na početku razmatanja opcije uzimanja stambenog kredita, kupac stana, bi trebalo da razmisli pa čak i da se posavetuje sa nekim stručnjakom oko toga - da li se isplati uopšte uzeti stambeni kredit ? Kada se kaže “da se posavetuje sa nekim stručnjakom” pod tim se ne misli da pita “drugara” koji je uzeo kredit pod nekim svojim uslovima, jer se tu nameće jako puno pitanja oko samih uslova uzimanja kredita i sve zavisi od situacije do situacije. Banke, imaju neku okvirnu ponudu za svakog, gde se tačno zna koji su neki opšti uslovi koje korisnik kredita treba da ispuni – od visine plate čija polovina mora biti veća od mesečne rate, godište korisnika kredita, radni staž i sl.

Najčešće se spominje i uslov, mada je to više prednosti nego uslov, da Korisnik kredita radi u nekoj od državnih firmi, za koje se smatraju da su “stabilni poslodavci” za razliku od privatnog sektora gde nema garancije da će Korisnik kredita biti platežno sposoban da vraća kredit tokom godina. Naravno, to ne mora da bude tako, mnoge firme u Srbiji koje su private, itekako su poslovno stabilne (strane kompanije, velika strana preduzeća itd) pa je svakako na bankama da procene o platežnoj sposobnosti svakog korisnika kredita. Zato je najbolje da se budući Korisnik kredita, prethodno posavetuje sa Agencijom za nekretnine, koja će mu dati sve savete – ne samo pravne nego i ekonomske savete, po pitanju najbolje opcije za dobijanje stambenog kredita.

Pitanje koje naslov ovog teksta, nema konkretan odgovor jer zavisi od mnogih faktora. Kao prvo, mladi ljudi koja žele da zasnuju svoju porodicu, da stvore svoj kutak, da ne žive u zajednici, rešavajem stambenog pitanja rešavaju veliki životni problem. Ali da bi se taj “problem” rešio, potrebno je prethodno doneti neke odlike koje bi trebalo da prođu određena preispitvanja koje rešenje je najoptimalnije. Ukoliko ne postoji ni jedan način da mladi ljudi obezbede sebi stan nad glavom, jedina opcije jeste uzimanje stambenog kredita. Takva odluka, stvara nova pitanja – o kojoj sumi je reč, koliko će to uticati na kvalitet i standard života i da li je uopšte moguće da se uzme stambeni kredit (da li Korisnik kredita ispunjava uslove). Tabela u nastavku daje tabelarni prikaz u kojoj meri se koji kredit uzima.

Vrsta kredita

U procentima

Gotovinski krediti

47%

Stambeni i krediti za adaptaciju (renoviranje)

43%

potrošački, poljoprivredni i drugi krediti.

10%

Prema podacima Udruženja banaka Srbije za mesec februar, najviše se podižu gotovinski krediti - 47 %, zatim slede stambeni i krediti za adaptaciju (renoviranje) – 43%, a oko 10% su potrošački, poljoprivredni i drugi krediti. Gotovinski krediti su krediti u mnogo manjim iznosima, gde je kraći period vraćanja i svakako su mnogo lakši za vraćanje. Gotovinski krediti su krediti gde se isplaćuje novac u kešu i banka ne razmatra za šta je taj novac namenjen.

Stambeni krediti

Kako do stambenog kredita?

Banke pre odobravanja stambenog kredita rade detaljnu analizu o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i nude mu najpovoljniju opciju u skladu sa primanjima koje ima sa svojim bračnim drugom. Ono što je možda najčešći problem kod uzimanja stambenih kredita, pogotovo kada su mladi bračni parovi u pitanju, jeste učešće koje banka traži da bi odobrila kredit i to učešće je obično oko 20% cene stana. Što znači, da ukoliko se kupuje stan od 60.000 eura, mladi bračni par, mora u startu da ima 12.000 eura da bi im se odobrio kredit od 48.000 sa kojim bi kupili stan od 60.000 eura. Ovakvi zahtevi najčešće i stvaraju problem mladim bračnim parovima, koji su možda i platežno dobro situirani (oboje imaju pristojne plate) ali sticajem okolnosti ne mogu da obezbede učešće od 20%.

Sa druge strane, česte su situacije kada mladi bračni parovi, imaju neke manje nekretnine (vikendice od roditelja) ili imovinu (neko zemljište), koje nemaju neku veliku vrednost i nije dovoljno da se njihovom prodajom kupi stan, ali svakako može da dobro dođe za učešće pa čak i i više od 20%. Na taj način, mladi bračni par itetako ima razloga da uzme stambeni kredit, gde prethodno urade preciznu kalkulaciju i procenu koliko bi vredela ta imovina i koliko bi to smanjilo glavnicu stambenog kredita. To čak može i da obezbedi i veće učešće (20% učešće ali gde je veća glavnica koja se vraća), a samim tim i da kredit bude veći čime se mogu tražiti stanovi koji su nešto skuplji od prvobitnog budžeta.

Svakako da uzimanje stambenog kredita nameće mnoga pitanja i kalkulacije. Pored banaka gde možete dobiti sve informacije, tu su svakako i Agencije za nekretnine koje će posavetovati kako da najbolje postupite. Ukoliko mladi bračni par ima neku imovinu koju želi da prodajom “pretvori u učešće”, svakako Agencije za nekretnine i tu imaju značajnu ulogu jer mogu da obezbede prodaju te imovine i da se dalje organizuje sve oko apliciranja za stambeni kredit. Naravno, oko svih procedura i svih administrativnih troškova, korisnik kredita radi sa bankom, ali sve oko izrade kupoprodajnog ugovora i svih ostalih pravnih aktivnosti, Agencije za nekretnine su uvek tu na raspolaganju kupcu.